Księga szyfrów  – zbiór tajnych wiadomości

Księga szyfrów  – zbiór tajnych wiadomości

Podstawą projektów eTwinning jest współpraca, której efektem są wspólne rezultaty. Często jednak ta współpraca postrzegana jest jako prosta wymiana informacja – partnerzy poprzestają na komunikacji, przesyłaniu sobie prezentacji szkół czy świątecznych tradycji. Tego typu działania są oczywiście potrzebne w projektach, spełniają swoją informacyjną rolę, pomagają nawiązać bliższe relacje, ale są dopiero pierwszym krokiem w kierunku rzetelnej współpracy.

Seria scenariuszy aktywności przygotowanych przez doświadczonych eTwinnerów dedykowana jest początkującym partnerstwom, które chcą rozwinąć rozwinąć aspekt współpracy, poszukują pomysłów na wspólne działania i zastanawiają się od czego zacząć. Z pewnością zainteresują też bardziej doświadczonych członków eTwinningowej społeczności, jako ciekawe i wartościowe elementy, które z powodzeniem można będzie włączyć do niemal każdego projektu.

Materiały sukcesywnie będziemy publikować na naszej stronie. Znajdziecie je wszystkie w:

 

Scenariusze aktywności  

 

Autorka:


Anna Urbasik –
Ambasadorka i trenerka programu eTwinning w województwie śląskim

Nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz języka angielskiego w  Publicznym Przedszkolu nr 17 im. M. Jeżowskiej w Jastrzębiu-Zdroju nagrodzonej Odznaką Szkoły eTwinning w roku 2018 oraz 2020. Z programem eTwinning związana od 12 lat. Od 3 lat  Ambasadorka programu oraz trenerka warsztatów komputerowych. Laureatka konkursów ogólnopolskich Nasz projekt eTwinning 2012 (I miejsce), 2016 (wyróżnienie specjalne) oraz 2021 (II miejsce).  Koordynatorka  projektów programu Erasmus+, realizatorka działań w ramach programu Uczymy dzieci programować oraz Codeweek, autorka innowacji pedagogicznych. Prywatnie miłośniczka podróży i dobrej lektury.

 

Złam szyfr

W grudniu 2021 roku upłynie dokładnie 89 lat od jednego z największych dokonań polskich naukowców. Pod koniec roku 1932 trzem polskim matematykom udało się złamać kod Enigmy, maszyny, którą Niemcy uznawali za cud techniki. Szyfr Enigmy uważano wówczas za najdoskonalsze dzieło myśli matematycznej, a wywiad niemiecki czy francuski złamanie owego kodu uważał za zadanie kompletnie niewykonalne!

Niezależnie od epoki, możliwości i techniki przekazywania informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem, budzą ciągłe zainteresowanie wielu ludzi na całym świecie.

Szyfrowanie to także niezwykle atrakcyjna zabawa dla dzieci. Sekrety, tajne wiadomości rozbudzą ich ciekawość.

Odczytywanie zaszyfrowanych wiadomości  i zaszyfrowanie własnych słów przez dzieci to świetna zabawa, która dzięki współpracy szkół partnerskich w projekcie eTwinning Coding with a colour monster, sharing our emotions przyczyniła się do powstania wspólnej Księgi szyfrów – czyli zbioru tajnych wiadomości.

U podstaw współpracy znalazł się  szyfr obrazkowy – wiadomości wyglądały tajemniczo i nikt, poza wtajemniczonymi, nie potrafił ich odczytać.

Poniższy scenariusz przedstawi Wam, krok po kroku, jak we współpracy z projektowymi partnerami stworzyć własny kod, tajne wiadomości i ciekawy produkt końcowy.

 

Cel ogólny:

 • rozwój inteligencji logiczno-matematycznej oraz umiejętności analizy i syntezy wzrokowej dziecka.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • potrafi odczytać zaszyfrowane wiadomości,
 • szyfruje wiadomość,
 • skupia uwagę na wykonywanym zadaniu,
 • jest spostrzegawczy,
 • pracuje w zespole,
 • wspólnie osiąga sukces.

 

Metody:  oparte na praktycznej działalności uczniów, aktywizujące.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa.

Środki dydaktyczne: kartki, kredki, formularz Google.

Uczestnicy: dzieci oraz nauczyciele realizujący projekt eTwinning.

Podstawa programowa:

 • Wychowanie przedszkolne: IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
  • 4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć;
  • 8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie.
 • Szkoła podstawowa:
  • 4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
  • 6) praca w zespole i społeczna aktywność.

 

Przebieg współpracy

 

 KROK 1: TWORZYMY WSPÓLNY KOD

Litery alfabetu dzielimy pomiędzy szkoły partnerskie biorące udział w projekcie.

Jeżeli chcemy, aby podział liter miał dodatkowo formę zabawy możemy zakręcić kołem używając aplikacji  Wheel of name. Podpowiedź jak pracować z aplikacją znajdziecie tutaj. Tutorial jest nagrany, ale demonstrowane na ekranie działania są bardzo czytelne.

W dalszej części prosimy naszych uczniów o narysowanie obrazków/rysunków dla każdej przydzielonej nam litery.

Obrazki dodajemy do wspólnego dokumentu. Tutaj świetnie sprawdzi się formularz Google, który pozwala edytować parterom projektowym jeden wspólny materiał. Gdy kod będzie gotowy, możemy przejść do następnego kroku.

Oto przykład wspólnego kodu, który stworzyły dzieci oraz uczniowie podczas realizacji projektu eTwinning.

Zaszyfrowany alfabet  

 

KROK 2 – KODUJEMY

Każdy partner musi stworzyć słowo kodowe lub frazę kodową dla pozostałych partnerów projektu. Słowo bądź fraza musi być oparta na wspólnie opracowanym kodzie – zakodowanym alfabecie. Istotne jest dostosowanie frazy do wieku uczniów. Warto także powiązać je z główną tematyką projektu. W przypadku naszego projektu były to emocje.

Gdy nasze zaszyfrowane słowa/frazy zostaną już przygotowane zamieszczamy je na dedykowanej stronie naszej TwinSpace.

Przygotowane materiały będą stanowić podstawę do utworzenia wspólnego produktu – Księgi szyfrów. Możemy ją przygotować w ciekawej graficznie formie, np za pomocą StoryJumper

Podpowiedź jak pracować z aplikacją StoryJumper znajdziecie na nagraniu webinarium, które prowadziłam we współpracy z Krajowym Biurem eTwinning.

Webinarium – StoryJumper  

 

KROK 3 – ŁAMIEMY SZYFR

Każda szkoła partnerska próbuje złamać kody umieszczone przez partnerów w Księdze szyfrów.

 

Wypracowany materiał może być wykorzystany w kolejnych latach w trakcie naszej działalności dydaktycznej z nowymi uczniami/wychowankami.

 

FINAŁ – PISZEMY WSPÓLNY WIERSZ

Zgodnie z zaproponowanym scenariuszem wspólnie z partnerami utworzyliśmy szyfr, zakodowaliśmy wiadomości, zaprojektowaliśmy Księgę szyfrów, odkodowaliśmy wiadomości naszych partnerów projektowych.

Aby w pełni wykorzystać potencjał tego zadania i zakończyć projektową współpracę przysłowiową „wisienką na torcie” możemy zaprosić dzieci/ uczniów/zespoły uczniowskie, aby zostali autorami zaszyfrowanego wiersza.

Oto fragment zaszyfrowanego wiersza powstałego przy współpracy szkół partnerskich realizujących projekt eTwinning. Dla chętnych do rozszyfrowania (kod znajdziecie w dokumencie Google na początku scenariusza).

 

Zebrane wiersze, tak jak szyfr publikujemy jako wspólny, zakodowany tomik poezji.

 

Scenariusz możecie także pobrać jako PDF i wydrukować:

Księga Szyfrów