Kursy internetowe programu eTwinning

Kursy internetowe programu eTwinning

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych programem eTwinning na bezpłatne szkolenia internetowe:

  • kurs internetowy dla początkujących nauczycieli „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”
  • kurs internetowy dla nauczycieli zaawansowanych „Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?”
  • oraz kursy tygodniowe:
  • Tydzień z eTwinningiem
  • Tydzień na projekt
  • Tydzień z Prezi
  • Tydzień z WordPress
  • Tydzień z Glogsterem
  • Tydzień z Audacity
  • Tydzień z Power Point

Formularze zgłoszeniowe i informacje o kursach dostępne są na stronie:
http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Kursy są prowadzone w systemie na odległość przez Internet z wykorzystaniem platformy portalu eTwinning i Moodle.

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie www kursu http://moodle.etwinning.pl i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo. Klucz dostępu do kursu uczestnik otrzymuje w momencie tworzenia grup kursowych.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl.