Langsam, aber sicher

Langsam, aber sicher

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie – Technikum nr 2

Koordynatorzy:
Edyta Baris i Elzbieta Dziedzicka

Szkoły partnerskie:
Gymnázium Sobrance (Słowacja)
Porpáczy Aladár Középiskola (Węgry)
IES Las Salinas (Hiszpania)

Obszary tematyczne:
informatyka, język obcy, przedmioty zawodowe, programowanie, grafika komputerowa

Języki:
niemiecki, polski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/24006
http://sicherimint.blogspot.com/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2018
Laureat krajowego konkursu eTwinning na Węgrzech

 

Celem tego projektu było zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania w Internecie z wykorzystaniem metod gamifikacji. Głównym zadaniem i produktem była gra napisana w języku C++ oraz e-magazyn “Bezpieczny Internet”.

Partnerzy bardzo szczegółowo zaplanowali projekt i konkretne działania. Rozpoczęli od przedstawienie szkół partnerskich. Aby członkowie projektu poznali się lepiej zorganizowano także wideokonferencje.

Kolejnym krokiem było przygotowanie własnego portretu internetowego za pomocą serwisu Canva. W tym celu uczniowie wpisali do przeglądarki swoje imię i nazwisko i byli zaskoczeni dużą ilością odpowiedzi. Przeprowadzono również e-lekcji na platformie BlendSpace pt. Bezpieczny internet. Uczniowie ćwiczyli sprawność czytania ze zrozumieniem przy wykorzystaniu autentycznego artykułu online. Następnie wykonali ćwiczenia interaktywne.

Działania prowadzono nie tylko online. W szkołach odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu, podczas którego szkoły gościły osoby zaangażowane w temat bezpieczeństwa w Sieci. W polskiej szkole wykład poprowadził przedstawiciel policji. Swoją wiedzą ze społecznością szkolną podzieli się także uczestnicy projektu, a na koniec przeprowadzili quiz dla uczestników prezentacji (program Quizizz). Kolejnym działaniem było zorganizowanie lekcji otwartej połączonej z wystawą plakatów. W trakcie obu wydarzeń partnerskie szkoły łączyły się online grając w interaktywne gry na serwisach LearningsApp, Quizizz i Fliquiz. Uczniowie z Polski dodatkowo napisali własne gry w języku programowania C++ oraz wykonali animację w programach Photoshop, HTML i CSS.

Uczniowie często kontaktowali się ze sobą za pomocą wszystkich dostępnych mediów ustalając szczegóły tworzonego wspólnie e-magazynu Bezpieczny Internet. To zadania sprawiło im wiele radości i motywowało do dalszej nauki j. niemieckiego.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono ewaluację wstępną oraz końcową.