Las voces del agua/Odgłosy wody

Las voces del agua/Odgłosy wody

Przedmiot: 
Sztuka
Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce

Koordynator:
Beata Chla

Szkoły partnerskie:
IES Salvador Gadea  (Hiszpania)
Liceo Statale Linguistico e delle Scienze Umane “L. Bassi” (Włochy)
Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce (Polska)

Obszary tematyczne:
Sztuka, projektowanie i technologia, ekonomia, ochrona środowiska, studia europejskie, języki obce, geografia, historia, historia sztuki, informatyka/ICT, język i literatura, nauki przyrodnicze, wychowanie fizyczne.

Języki:
angielski, hiszpański

Strony internetowe projektu:
http://www.iesgadea.es/comenius-agua/index.php
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98952/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=29998411

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

W projekcie brało udział 9 nauczycieli z 3 różnych krajów. Zrealizowano go zarówno jako projekt Comenius i eTwinning.

Celem projektu było badanie obecności wody w cywilizacji ludzkiej, zastanowienie się nad rozsądnym wykorzystaniem zasobów wodnych z różnych punktów widzenia poprzez współpracę różnych szkół europejskich. Dlatego też projekt przedstawia poszukiwania wody w trzech współpracujących miastach europejskich i ich otoczeniu. Jednocześnie jest podróżą w przeszłość odkrywającą jak ludzie “…podzielali duszę wody…”  (Goethe) w jej różnych aspektach, widzialnych i niewidzialnych.

W projekcie postawiono na interaktywną współpracę. Uczniowie, bohaterowie tego projektu, pracowali w parach, małych i dużych grupach ucząc się negocjacji, poszukiwania i zdobywania informacji, tworzenia, dzielenia się pomysłami i produktami. Ponieważ reprezentowali różne grupy wiekowe, różne poziomy wiedzy i umiejętności językowe musieli wykazywać się ogromną kreatywnością, aby komunikacja i współpraca przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.

Uczniowie nauczyli się bardzo szybko korzystać z nowoczesnej technologii zgodnie z potrzebami każdego etapu pracy. Na początku korzystali z prostych narzędzi jak blog i TwinSpace jako archiwum zdjęć i dokumentów. Później wykorzystywali narzędzia bardziej odpowiednie do zamierzonych efektów: prezentacje multimedialne offline i online (PowerPoint, Prezi), nagrywanie audio i video, gazetka elektroniczna (Calameo), zarządzanie treściami strony projektu, programy do obróbki zdjęć, etc.

Audycja radiowa stanowiła wyzwanie w wykorzystaniu technologii: mixer, półprofesjonalne mikrofony i oprogramowanie, które pomogło stworzyć audycje wysokiej jakości. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, a realizując to zadania uczniowie zbliżyli się do świata technologii informacyjnej i mediów i rozwinęli umiejętności w sposób świadomy i autonomiczny.

Wspólne zadania sięgały daleko poza zwykłą komunikację: partnerzy są członkami grup, współautorami i współpracownikami. Każda grupa potrzebowała udziału pozostałych uczestników by wykonać do końca zadania. Praca w międzynarodowych grupach okazała się bardzo skuteczna. Zaowocowała nie tylko wykonanymi zadaniami, ale i licznymi przyjaźniami.

Uczniowie aktywnie współpracowali od samego początku pokazując umiejętność adaptacji na każdym etapie projektu. Materiały (radio, komiks, gazetka, slajdy, filmiki, album, blog, strona projektu) powstały dzięki wspólnej analizie i przemyśleniom, ewaluacji, które pokazują sukces całego projektu.

Wspólnie stworzone strony internetowe każdego z partnerów, przedstawiające aspekty kulturalne ich kraju uczyły odpowiedzialności za publikowane materiały – rola „ambasadora” własnego kraju zobowiązuje.

Integracja projektu z programem nauczania jest widoczna we wszystkich fazach projektu. Zadania “wtopiły się” w plan pracy szkoły, gdyż każdy z partnerów realizował tematy i zadania odpowiednie do poziomu uczniów, ich przedmiotów kształcenia i zainteresowań. Współpraca bazowała na metodyce nauczania z wykorzystaniem metody projektów i skupieniu się na pracy w grupach, podczas której uczniowie samodzielnie zdobywają wiedzę i różnorodne sprawności.

Koordynatorzy kładli nacisk nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale również na relacje międzyludzkie i nawiązywanie przyjaźni wśród uczniów i nauczycieli, gdyż jest to siła napędowa w procesie nauczanie-uczenie się. Uczniowie przyswajali j. angielski i wartości kulturowe w praktycznym użyciu, w sposób aktywny i skuteczny. Dzięki temu wzrosła również motywacja uczniów do nauki innych przedmiotów spoza obszarów tematycznych projektu.

Efekty współpracy można obejrzeć na stronie projektu i jego TwinSpace oraz stronach partnerów.