Learn English with apps!

Learn English with apps!

Przedmiot:
języki obce

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni – Technikum

Koordynatorzy:
Ewa Gajek

Szkoły partnerskie:
Ehnroosin koulu (Finlandia)
Escola Secundária de Mira de Aire (Portugalia)
E.B.I. S. Domingos (Portugalia)
Darıca anadolu lisesi (Turcja)
Obszary tematyczne:
języki obce, technologia, informatyka/TIK

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/16087/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017

 

 

Studenci, pracując w grupach międzynarodowych, wybierali aplikacje do nauki języka angielskiego. Tworzono listę poleceń i zakres testów. Uczniowie testowali ich użyteczność, zwracali uwagę na różnorodność jej funkcji, czytelny wygląd, łatwość nawigacje, itp. Swoje wyniki, opinie i wrażenia zamieszczali w specjalnym pliku GoogleDocs. Na koniec testów każda z grup prezentowała pozostałym partnerom wyniki swoich badań.

 

Celem projektu było zachęcenie uczniów do zbadania i opisania darmowych aplikacji, które mogą im pomóc w nauce j. angielskiego i poprawianiu umiejętności komunikacyjnych w tym języku. Przeprowadzając testy  aplikacji wykorzystano potężne i wciągające narzędzie, które towarzyszy współczesnej młodzieży na każdym niemal kroku, czyli ich własne smartfony.

Studenci, pracując w grupach międzynarodowych, wybierali aplikacje do nauki. Tworzono listę poleceń i zakres testów. Uczniowie testowali ich użyteczność, zwracali uwagę na różnorodność jej funkcji, czytelny wygląd, łatwość nawigacje, itp. Swoje wyniki, opinie i wrażenia zamieszczali w specjalnym pliku GoogleDocs. Na koniec testów każda z grup prezentowała pozostałym partnerom wyniki swoich badań.

Współpraca była podstawą tego projektu. Dzięki ciągłej pracy w międzynarodowych grupach łatwiej było poznać się nawzajem i sprawdzić swoje umiejętności. To znacznie ułatwiło realizację kolejnego zadania, czyli stworzenie e-czasopisma – głównego produktu projektu. Uczniowie spośród siebie wybrali zespół, który nadzorował powstawanie e-czasopisma:

  • Redaktor artystyczny (odpowiedzialny za wygląd magazyn – nadzorował, pomagał, dobierał zestaw kolorów do edycji, koordynował okładkę magazynu i tworzył logo projektu).
  • Editor (sprawdzał co zostało napisane przez innych studentów, analizując tekst uważnie, aby znaleźć i usunąć błędy typograficzne, w gramatyce, stylu i ortografii).
  • Multimedialni specjaliści ( uczniowie, którzy mieli doświadczenie w zakresie grafiki komputerowej, nagrywania i edycji dzięków oraz wideo).

Ponieważ poznawanie narzędzi TIK było głównym celem projektu, partnerzy starali się wykorzystywać różnorodne opcje w swoich działaniach, aby uczynić je jak najbardziej interesującymi i efektywnymi, m.in. czat, e-mail, dysk Google, Google Maps, Google Forms, Google Docs, Smilebox, Prezi, Issuu, Power Point, Padlet. Te aplikacje służyły do codziennej komunikacji (partnerzy spotykali się online niemal codziennie), prezentacji swoich prac, slajdów, utrwalania innych wypracowanych materiałów, ewaluacji planu działania. Zastosowanie znalazły tu również  słowniki online i translatory polsko-angielskie, a także  aparat cyfrowy, skaner, rzutnik multimedialny, laptop, kamera, tablica interaktywna. Część narzędzi była dla wielu uczestników projektu nowością. Uczyli się więc od siebie nawzajem organizując szkolenia z poszczególnych aplikacji.

Projekt przyniósł wiele korzyści dla szkoły, uczniów i nauczycieli. Do najważniejszych można zaliczyć rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności językowych oraz interkulturowych. Wśród uczniów można było zaobserwować większą dojrzałość kulturową i tolerancję. Zadania projektowe pomogły rozwinąć im umiejętności techniczne, wykorzystać ekspresję twórczą i zainteresowania badawcze. Podejmowana w ramach działań projektowych kwestia praw autorskich pomogła im stać się bardziej świadomymi użytkownikami Internetu, a rozwijające się zdolności, kontakt z zagranicznymi partnerami pomógł zbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości.

 

Głównym efekt pracy było nawiązanie bardzo pozytywnego kontaktu z uczniami, wykorzystanie nowych narzędzi TIK i Web 2.0, wymiana narzędzi pedagogicznych pozwalająca na zdobywanie nowej wiedzy, wzrost poziomu znajomości języka angielskiego. Jako nauczyciele zwiększyliśmy swoje możliwości twórcze i motywację do pracy wykorzystując innowacyjne metody działania. Znaleźliśmy nowe sposoby uczenia się języka angielskiego poprzez aplikacje, a to na pewno pozytywnie zmienia codzienność w klasie.

Koordynatorka