LearnEnglish+

LearnEnglish+

Przedmiot:
język obcy

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół nr 1 – III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie

Koordynator:
Lucyna Nocoń-Kobiór

Partnerzy:
Lycée Michelet (Francja), Pentapolis Upper Highschool (Grecja)

Obszary tematyczne:
języki obce, język i literatura

Języki projektu:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/2594/home

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

LearnEnglish+ to projekt opierający się na szukaniu sposobów uczenia się języka angielskiego podczas pracy w grupach, przy wykorzystywaniu najnowszych technologii. Celem jest maksymalne zaangażowanie nastolatków w ten twórczy proces, dając im możliwość wykorzystania i zaprezentowania własnych doświadczeń, umiejętności, zainteresowań oraz rozwijania ich w nietypowy i twórczy sposób.

Projekt opierał się na ścisłej i bardzo dobrej  współpracy, która nie mogłaby zaistnieć bez czytelnego, dopasowanego do możliwości, podziału ról.

Nauczyciele pracując za pomocą kalendarza, w trakcie regularnych wideokonferencji ustalali kolejne kroki modelując plan działania. Zachęcali uczniów do pracy w drużynach organizując regularne spotkania projektowe. Często wymieniali się uwagami i informacjami w celu stałego ulepszania działań i wspólnych metod pracy. W efekcie powstała końcowa wersja projektu na platformie MOOC.

Uczniowie na początku współpracy wzięli udział w ice-breaking activities – przedstawili się sobie wybierając dowolne formy autoprezentacji. Pracowali w grupach i indywidualnie. Efektem tego etapu są kartki świąteczne i wspólny wiersz Festive Poem. Swoje pozostałe prace prezentowali za pomocą Spicy Nodes. Komentowali wzajemnie swoje materiały, głosowali nad ostateczną formą publikacji materiałów. A na koniec dokonali ewaluacji i pożegnali się na wspólnym padlecie.

Każdy kraj wziął udział w tworzeniu końcowego video, które przedstawia ich opinie co do samej współpracy, jak i uczuć i odczuć wobec projektu i programu eTwinning.

Nauczyciele i uczniowie używali platformy TwinSpace w celu wymiany informacji i współpracy w trakcie projektu. Wykorzystywali Google docs by wymieniać się pomysłami, używali Skype w celu regularnej komunikacji , TITAN pad i Answergarden do tworzenia wspólnego wiersza, a Tricider by przeprowadzić ankiety.

Uczniowie używali kamer i aparatów, by przedstawić siebie i miejsce w którym mieszkają. Stworzone materiały dopracowali z pomocą Audacity, Movie Maker i Animoto i zamieścili na stronie projektu.

Tworzyli również własne obrazy i ilustracje ucząc się w międzyczasie korzystać z zasobów zgromadzonych w Internecie zgodnie z obowiązującym prawem.

Uczniowie poznawali wiele niezwykłych narzędzi multimedialnych. Mieli nieograniczoną możliwość wyboru dziedziny w jakiej będą tworzyć dane produkty projektu (rozrywka, literatura, geografia, historia, itp.), ale mogli także swobodnie wybierać swoich partnerów, narzędzia jakie im odpowiadały w celu osiągnięcia zamierzonych efektów. Wszystkie działania przebiegały w twórczej i innowacyjnej atmosferze, tworząc niejako podwaliny dla edukacji przyszłości. Uczniowie w ogromnym stopniu rozwijali własną autonomię, uczyli się syntezy i analizy otrzymywanej informacji, rozwijali krytyczne myślenie i przez cały rok trwania projektu uczyli się języka angielskiego z zapałem i zaangażowaniem.

 

…Wypracowane materiały i rezultaty są bardzo przydatne –  można z nich korzystać  zarówno na bieżąco na rozmaitych zajęciach lekcyjnych ( produkty stworzone przez uczniów sięgają rozmaitych dziedzin życia i nauki) jak i w  celu np. prezentacji nowoczesnych narzędzi, albo szkolenia nauczycieli (np.  jak powinna wyglądać nowoczesna forma przedstawiania wiedzy). Uczniowie widząc końcowe materiały i rezultaty, są zachęcani do pozyskiwania indywidualnie wiedzy, korzystając z dostępnych w Internecie zasobów, jak np. TED talks

Być może dzięki takiemu projektowi uczniowie mogliby nauczyć się tego, że uczeń nie musi być pasywnym uczestnikiem procesu edukacyjnego, ale jego aktywnym elementem, który pozyskuje wiedzę, sam tworzy produkt i prezentuje go. Może w przyszłości, dzięki temu, uczniowie globalnie byliby bardziej aktywni, samodzielni, a nauczyciele pełniliby bardziej wdzięczna rolę koordynującą. W taki sposób uczniowie nauczyliby się o wiele więcej…

Koordynatorka

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu znajdują się na jego TwinSpace.