Learning Event 2020: STEAM i zmiany klimatu

Learning Event 2020: STEAM i zmiany klimatu

Zapraszamy na bezpłatny Learning Event 2020: STEAM i zmiany klimatu.

W 2020 r. hasłem przewodnim są zmiany klimatu i wyzwania prośrodowiskowe. W ten sposób edukacja na poziomie ponadnarodowym włącza się w dyskusję na niezwykle ważne ekologicznie, społecznie i gospodarczo tematy. Podczas wydarzenia „STEAM i zmiany klimatu” będziemy poruszać różnorodne zagadnienia związane z interdyscyplinarnym podejściem do tematyki zmian klimatu. Ukazane zostaną dobre praktyki projektowe, których celem był wielopoziomowy rozwój ucznia, oparty na integracji programu nauczania. Ważną osią tematyczną poruszaną podczas wydarzenia będą także zajęcia terenowe czy pomysły na wyjazdy naukowe z uczniami.
Będziemy rozważać, w jaki sposób poruszać zagadnienia prośrodowiskowe tak, aby wśród uczniów została wytworzona wrażliwość na przyrodę, a szkoła stała się miejscem budowy kultury i świadomości ekologicznej, a wszystko w myśl zasady – działaj lokalnie, myśl globalnie! Liczę na to, że zainspirujemy siebie nawzajem.

Spotkanie poprowadzi Tomasz Ordza – Nauczyciel biologii i chemii oraz wychowawca kl. 8 w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, w której pełni także funkcję zastępcy dyrektora. Współorganizator licznych projektów eTwinning, a także synergii projektu eTwinning i Erasmus+. Ambasador i trener warsztatów komputerowych eTwinning w województwie wielkopolskim. Pomysłodawca interdyscyplinarnego konkursu “Science – lubię to!“, a także inicjator licznych warsztatów terenowych oraz spotkań uczniów z naukowcami. Współprowadzący moduł “Interdyscyplinarne projekty badawcze w szkole” dla studentów Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Współpracuje z czasopismem “Biologia w Szkole”, do którego pisze artykuły na temat praktyki szkolnej oraz STEAM-owych projektów. Należy do grupy Superbelfrzy RP. Uwielbia las, góry, jazdę na rowerze, twórczość Szymborskiej i podróże.

Podróżnik preferujący wędrówki górskie i jazdę na rowerze. Intryguje go ekologia, a inspiruje Szymborska. Stara się, aby jego uczniowie byli świadomymi obywatelami Europy, myśleli globalnie, działali lokalnie i dużo się uśmiechali.

TERMIN: 8-18.06.2020

Aby wziąć w nim udział należy:

  1. Zalogować się już teraz na eTwinning LIVE i przejść do sekcji ROZWÓJ ZAWODOWY
  2. Odszukać właściwe wydarzenie i kliknąć w jego nazwę  Learning Event 2020: STEAM i zmiany klimatu.
  3. Kliknąć ZAPISZ SIĘ  (jak na ilustracji poniżej)

Liczba miejsc ograniczona.