Let’s celebrate together 

Let’s celebrate together 

Koordynatorzy:
Wioletta Szwebs – Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi
Katarzyna Górniak– Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego “Twoja Szkoła” im. Marii Montessori w Łodzi
Elżbieta Sobolewska– Przedszkole nr 1 “Bajka” w Myszkowie
Agnieszka Piekarska– Szkoła Podstawowa 153 w Łodzi
Monika Madaj – XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Łodzi
Agnieszka Ogiegło – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku
Liliana Gawrońska– XI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Agnieszka Gołyźniak – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej
Edyta Borowicz-Czuchryta – Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie
Katarzyna Spisak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni

Obszary tematyczne:
edukacja medialna, informatyki, TIK, edukacja wczesnoszkolna

Języki:
angielski i polski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/111641

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości

Z okazji 15 jubileuszu Programu eTwinning – świętowaliśmy RAZEM! Let’s celebrate together to współpraca eTwinnerów na zaproszenie nauczycieli Łódzkiego  Klubu Kodujących  Nauczycieli działającego przy ŁCDNiKP. Partnerzy włączyli się w uroczyste obchody 15-lecia eTwinning poprzez organizację wspólnych wydarzeń i działań oraz tworzenie wspólnych materiałów na TwinSpace. Projekt połączył pasjonatów nowoczesnej edukacji, zarówno początkujących jak i doświadczonych eTwinnerów, którzy dzielili się wiedzą i wspólnie pracowali nad rozwojem kluczowych kompetencji swoich podopiecznych.

 

Partnerzy od początku działań starali się, aby projekt był integralną częścią ich codziennej pracy z uczniem. Realizując poszczególne zadania uczniowie pracowali w grupach (zdalnie) rozwijając nowe umiejętności, od społecznych po techniczne. Uczyli się podziału pracy, współpracy, razem poznawali nowe narzędzia, których możliwości wykorzystywali następnie do wykonania projektowych aktywności

Wybrani uczniowie zostali zarejestrowani na platformie TwinSpace projektu w celu doświadczenia współtworzenia podczas zdalnej nauki z wykorzystaniem komunikacji na odległość. Przestrzeń ta została zagospodarowana na potrzeby projektu w taki sposób, aby można było zamieścić w uporządkowany sposób wszystkie efekty pracy i na koniec zamienić je we wspólne produkty, np. zaszyfrowanego ebooka:

 

Uczniowie tworzyli awatary, kolorowanki, plakaty, laurki, napisy, życzenia, działania w Scratch, rysunki do kolaży, śpiewali piosenki, nagrywali wypowiedzi, tańczyli, włączali się w tworzenie i rozwiązywanie szyfrów, zagadek, grali w przygotowane gry, starsi uczniowie tworzyli animacje, filmiki z prac najmłodszych, wpisywali wyrazy w chmury. Brali także udział w lekcji Nearpod, rozwiązywali Quizizz, Kahoot z wiedzy na temat eTwinning zdobytej podczas projektu. Wszyscy uczyli się odpowiedzialności za przygotowanie “półproduktów” potrzebnych do osiągnięcia końcowych efektów.

Cele projektu zostały zrealizowane w czasie trwania projektu od maja do grudnia 2020, w sposób elastyczny, dostosowany do możliwości zdalnej edukacji. Styczeń 2021 z uwagi na przedłużający się czas pandemii oraz ferie zimowe stał się czasem na podsumowanie działań i wypracowanie ewaluacji w materiałach projektowych, na platformie Twinspace

Działania projektowe były szeroko promowane i pokazywane jako inspiracja dla kolejnych grup nauczycieli rozważających realizację projektów eTwinning. Koordynatorzy prezentowali swoje działania podczas webinariów oraz na profilach w mediach społecznościowych i w Grupach eTwinning zachęcając kolejnych nauczycieli do dołączenia do współpracy.