Let’s discover how discoveries were discovered. Scientific discoveries that changed our world

Let’s discover how discoveries were discovered. Scientific discoveries that changed our world

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle

Koordynator:
Elżbieta Niedźwiedź

Szkoły partnerskie:
Vilniaus A. Puškino gimnazija, Litwa
IES Llanes, Hiszpania
Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, Lisboa, Portugalia

Obszary tematyczne:
fizyka, astronomia, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/70207/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2020

 

Projekt skupiał się na przedstawieniu postaci wybranych naukowców i ich przełomowych odkryć, również w kontekście czasów, w jakich żyli. Uczestnicy opracowali życiorysy Marii Skłodowkiej Curie, Galileusza, Alfreda Wegenera i Dymitra Mendelejewa.

 

Każdy z uczestniczących krajów zaproponował jednego naukowca, nad życiorysem którego pracowali wszyscy razem. . Partnerzy wymieniali się zdobytymi informacjami i korzystali z materiałów przygotowanych przez inne grupy tworząc wspólne produkty końcowe.

Celem podejmowanych działań było:

 • uświadomienie młodzieży wagi odkryć naukowych i ich wpływu na nasze życie,
 • zapoznanie młodzieży z drogą, jaką przeszli wybitni naukowcy do przełomowych odkryć, również w kontekście historycznym i kulturowym,
 • rozwijanie u uczestników umiejętności badawczych, językowych, informatycznych, społecznych,
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych – planowania działań, podziału ról w grupie, bieżącej analizy pracy, przedstawiania efektów pracy, ewaluacji działań,
 • poznawanie krajów partnerskich poprzez opracowywanie materiałów na ich temat.

Najważniejsze aktywności:

 • przygotowanie prezentacji na temat krajów partnerskich,
 • konkurs na logo projektu z głosowaniem online na najciekawszą pracę,
 • opracowanie życiorysu każdego z naukowców: każda drużyna prezentowała je w inny sposób: opowieści o życiu (storytelling), komiks, oś życia (timeline),
 • opracowanie tła historycznego i kulturowego osiągnięć omawianych postaci,
 • stworzenie magazynu online zbierającego opracowane materiały,
 • podsumowanie/ewaluacja projektu.

Uczniowie mieli okazję poznać naukowców z różnych dziedzin (chemia, fizyka, geografia), doskonalili również swoje umiejętności informatyczne i językowe. Używali języka angielskiego jako narzędzia do poszukiwania i przedstawiania wiedzy, opanowali wiele nowych programów i aplikacji komputerowych, ćwiczyli umiejętność pracy w grupie, również na forum międzynarodowym.

Projekt był bardzo atrakcyjny nie tylko poprzez swoją tematykę (wielkie odkrycia, które zmieniły świat i ich autorzy), ale również przez formę pracy – podział na międzynarodowe drużyny, mnogość tematów i programów do opanowania. Wymagał wielkiego zaangażowania i samodyscypliny od jego uczestników, a efekt końcowy – ebook był wspaniałym podsumowaniem intensywnej pracy.

Wszelkie wypracowane w trakcie projektu materiały interaktywne zostały zawarte w magazynie online (ebooku), który sam w sobie może stać się pomocą dydaktyczną, bogatym źródłem wiedzy o naukowcach,  ale również przykładem zastosowania wielu programów i aplikacji internetowych. Jest również owocem skutecznej komunikacji, zarówno w grupie polskiej jak i międzynarodowej.

Ogromną wartością dodaną jest wiedza zdobyta przez uczniów oraz nauczycieli – nie tylko wiedza z omawianych zagadnień, ale doskonalenie znajomości wielu technik TIK oraz niesamowite zaangażowanie uczestników, którego wymagała złożona struktura pracy nad projektem. Niewątpliwie znajomości zawarte wśród uczestników, zwłaszcza nauczycieli, zaowocują wieloma kolejnymi projektami.

Koordynatorka