LET’S EXPERIENCE AND LEARN

LET’S EXPERIENCE AND LEARN

Nazwa szkoły:
Przedszkole nr 1 “BAJKA” w Myszkowie

Koordynatorzy:
Elżbieta Sobolewska

Szkoły partnerskie:
Sabiha Gokcen Ilkogretim Okulu, Turcja
ZŠ s MŠ Vlkanová, Słowacja
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 1, Targoviste, Rumunia
Vrtec Šentvid, Słowenia
Mateřská škola Na Přesypu, Czechy
CEIP Patacona, Hiszpania
Vanadzor N16 primary school, Armenia
Materská škola Bulíkova, Bratislava, Słowacja
CEIP Diego Velázquez, Spain

Obszary tematyczne:
wychowanie przedszkolne

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/44384/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez ciekawe eksperymenty fizyczne jak i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia. Zabawy badawcze stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania, przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. Udział w projekcie i wykonywane doświadczenia dały dzieciom okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie będą inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

 

Projekt składał się z zadań miesięcznych, gdzie nauczyciele dzielili się działaniami naukowymi (każdy partner 5 doświadczeń), które samodzielnie, pod czujnym okiem nauczyciela, realizowały dzieci. Wykonywanie eksperymentów odbywało się indywidualnie, bądź w małych grupach, w których często następowała zmiana obowiązków, przez co zadania były realizowane w atmosferze współpracy, wzajemnej pomocy i brania odpowiedzialności za przydzielone role (kształtowanie umiejętności społecznych dzieci). Każde dziecko było zaangażowane oraz pomocne i chętnie dzieliło się swoimi pomysłami – wynikało to z pozostawienia dzieciom dużej samodzielności na każdym etapie pracy.

Aby zapewnić jak największą atrakcyjność stosowano różnorodne metody edukacyjne (czynne, słowne, poglądowe) oraz metody aktywizujące. Efekty działań projektowych umieszczane były na TwinSpace, gdzie dzieci z zainteresowaniem oglądały filmy z eksperymentów swoich oraz kolegów. Na czas wykonywania doświadczeń dzieci samodzielnie przebierały się w jednakowe przedszkolne koszulki i zakładały daszki z nazwą grupy. Czuły się wtedy drużyną i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w doświadczeniach oraz zabawach np. z magnesami. Każdy proponowany eksperyment był dokładnie przygotowany i opisany przez autora. W efekcie powstał, więc zbiór ciekawych doświadczeń do wykonania z uczniami.

Partnerzy zorganizowali też wideokonferencję z partnerami z Czech i Słowacji, w trakcie której dzieci przedstawiały się i mogły usłyszeć inny język. Przesyłali także życzenia świąteczne. Na specjalnej stronie Web Tools wpisywali używane w projekcie aplikacje i narzędzia, tak aby postali uczestnicy także mogli z nich skorzystać.

Rodzice dzieci na bieżąco interesowali się poczynaniami i śledzili stronę projektową oraz chętnie angażowali się w pomysły koordynatorów i przedszkolaków. Brali udział np. w głosowaniu na logo projektu, ewaluacji czy wykonywaniu samych eksperymentów.

Dzieci które myślą twórczo, są bardziej otwarte, nie obawiają się nowych wyzwań. Potrafią sobie lepiej poradzić w zaskakujących sytuacjach, bo umieją wyjść poza zamknięty schemat działania. Te wartościowe cechy można wypracować u przedszkolaków między innymi poprzez odpowiednią edukację.

Projekt przyniósł same korzyści przedszkolakom. Wzrosło ich zainteresowanie eksperymentami. Z rozmów z rodzicami wynika, że dzieci próbowały w domu wykonywać doświadczenia próbując własnych sił – nastąpił wzrost wiary we własne możliwości. Uzyskaliśmy pozytywne wyniki ewaluacji, udoskonaliliśmy umiejętność kreowania sytuacji dydaktycznych i wychowawczych oraz prowadzących do rozwoju umiejętności społecznych. Rozwijaliśmy umiejętność pracy w parach, zespole, szacunek dla innych i ich pomysłów, wzmocnienie współpracy z rodzicami.

Koordynatorka