Let`s give a breath to Earth

Let`s give a breath to Earth

Przedmiot: 
wychowanie przedszkolne
Nazwa szkoły: 
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

Koordynator:
Anna Krzyżanowska

Szkoły partnerskie:
• 7th Nursery School of Glyfada, Ateny, Grecja
• Southwater Infant School, Southwater, Wielka Brytania

Okres realizacji projektu:
2 października 2008 – 30 czerwca 2010

Język projektu:
angielski

Strony internetowe projektu:
www.givebreathtoearth.blogspot.com
www.magazinefactory.edu.fi/magazines/breath_to_earth/
www.przedszkoletwinning.blogspot.com
http://voicethread.com/#u278580.b408545.i2160977

Nagrody i wyróżnienia:
Drugie miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2010 w kategorii wiekowej 3-6 lat
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

 

Cele projektu:
– nabycie wiedzy z zakresu edukacji środowiskowej i ekologicznej;

– nawiązanie kontaktów z dziećmi z innych krajów i zapoznanie z elementami ich kultury;
– rozwijanie umiejętności twórczego myślenia oraz kreatywności;
– nabycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera;
– zrozumienie i doświadczenie, iż dzięki współpracy uczniowie są w stanie zrealizować zamierzone cele i osiągnąć sukces;
– stanie się aktywnymi obywatelami świata znającymi zasady postępowania proekologicznego i dającymi dobry przykład innym.

Opis projektu:
Projekt porusza wybrane zagadnienia edukacji przyrodniczej, wykorzystując nowe technologie uczenia się. Tematyką główną projektu były zagrożenia przyrodnicze i ekologiczne, które napotyka planeta Ziemia ze strony człowieka.

Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie poznawały zagrożenia wynikające z zanieczyszczania ekosystemów wodnych, powietrza i ziemi. Poprzez doświadczenia, obserwacje, różnorodne metody aktywizujące i twórcze oraz wycieczki fakultatywne poznawały zakres zmian w środowisku naturalnym oraz poszukiwały rozwiązań dostrzeżonych problemów możliwych do zastosowania przez siebie i rodzinę.

Poszczególne działy tematyczne wprowadzane były poprzez maskotki gatunków objętych ochroną w krajach partnerskich: grecki żółw morski (zanieczyszczenia wody), polski bocian biały (zanieczyszczenia powietrza), angielska orzesznica (zanieczyszczenia lądów). Wspólnie wykonywane zadania publikowane były na blogu projektu, natomiast dodatkowe akcje, realizowane w placówkach według koncepcji: „Myśl globalnie – działaj lokalnie” opisywano w webmagazine.

Zasada „Myśl globalnie – działaj lokalnie” dawała nauczycielom możliwość swobodnego działania we własnych warunkach społeczno- ekonomiczno-przyrodniczych przy jednoczesnej ścisłej współpracy nad realizacją założeń i działań projektu.
Współpraca między placówkami rozpoczęła się od ustalenia tematyki i kalendarza projektu, poprzez ustalenie zadań realizowanych w poszczególnych działach tematycznych, do technicznych szczegółów ich realizacji.

Szczególnie cenne były działania wymagające powstania jednego, wspólnego efektu w postaci e-story, apelu filmowego o ochronę zasobów leśnych, piosenki śpiewanej przez wszystkie dzieci w trzech językach, czy utworzenia wspólnego tytułu projektu ze zgromadzonych uprzednio śmieci.
Zadziwiający jest fakt, że początkowo sami realizujący projekt nie dostrzegali olbrzymiego potencjału w realizowanym przedsięwzięciu! Liczne aktywności, twórcze sposoby realizacji pojawiających się pomysłów były bowiem efektem wielogodzinnych dyskusji panelowych pomiędzy nauczycielami koordynatorami oraz olbrzymiego zaangażowania uczniów i ich rodziców. Projekt stał się tak wymagający i angażujący przede wszystkim dzięki motywacji płynącej od dzieci, wspomnianemu zaangażowaniu i silnym przeżyciom emocjonalnych w kontakcie z poruszaną tematyką.

Treści ekologiczne – tak ważne dla mieszkańców Ziemi – nie były czymś abstrakcyjnym, ale bardzo bliskim dzieciom, dziejącym się „tu i teraz”. Stąd poczucie realnego wpływu na sytuację planety Ziemi – z czego, trzeba mieć nadzieję, będą wypływać dalekosiężne globalne rezultaty. Lokalne sukcesy dotyczyły uruchomienia kreatywności i wyobraźni dzieci, przy wspaniałej współpracy z rodzicami oraz instytucjami ekologicznymi na szczeblu miejskim i regionalnym.

Osiągnięte rezultaty i korzyści odniesione przez:
dzieci:
– ukształtowanie świadomości proekologicznej,
– zdobycie podstawowych umiejętności komunikacji poprzez ICT,
– doświadczenie radości ze współdziałania z rówieśnikami w grupach własnych i partnerskich;
nauczycieli:
– poznanie i stosowanie nowych technik ICT,
– wymiana pomysłów na realizację działań edukacyjnych projektu,
– zawarcie przyjaźni między sobą;
rodziców:
– doświadczenie i docenienie efektów współpracy ze szkołą,
– blog projektu i webmagazine, na których przedstawiono liczne prezentacje działań, w tym: reportaże z akcji i przeprowadzonych eksperymentów,
– apele proekologiczne,
– zdjęcia, animacje komputerowe, plakaty, logo,
– opowiadanie „Sky city” dostępne w trzech językach,
– piosenka projektu,
– albumy zwierząt zagrożonych,
– karty pracy dla dzieci,
– gry planszowe.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:
Powstałe prezentacje multimedialne, apele proekologiczne, plakaty czy opowiadania mogą stanowić ciekawe uzupełnienie lekcji o tematyce proekologicznej. Zrealizowany projekt może stać się inspiracją i zachętą do podejmowania działań proekologicznych dla tych nauczycieli, którym tematyka ekologiczna i związane z nią zagadnienia wydają się zbyt trudne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wywiad z koordynatorem projektu Anną Krzyżanowską można przeczytać tutaj.