Let’s Meet by a Book

Let’s Meet by a Book

Przedmiot: 
biblioteka szkolna
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce

Koordynator:
Urszula Kuta

Szkoła partnerska:
Osnovna šola Litija. Litija, Słowenia

Języki projektu:
angielski, polski, słoweński

Strony internetowe projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p57440/welcome
http://twinblog.etwinning.net/39349/
http://letsmeetbyabook.blogspot.com/
http://szkolawg.2ap.pl/

Nagrody i wyróżnienia:
Projekt zajął 2. miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2013, w kategorii szkoły podstawowe.

Cele projektu:
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez bliski kontakt z konkretną książką;
– rozwijanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych, odkrywanie w sobie talentów i nowych możliwości;
– nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innego kraju;
– poszerzenie znajomości języka angielskiego;
– poznanie nowych narzędzi TIK.

 

 

Opis projektu

Projekt był zrealizowany ze sprawdzonym już wcześniej partnerem – z kołem bibliotecznym ze Słowenii. Pomysł dotyczył oczywiście książki i działań z nią związanych. Pierwszy etap prac polegał na wyborze książki, nad którą uczniowie chcieliby pracować. W obu szkołach powstały listy pozycji, które wydawały się najciekawsze. Jedynym ograniczeniem była ich dostępność. Wspólna lista książek została opublikowana na blogu. Odbyło się głosowanie uczniów. Zwyciężyła opowieść Charlie i fabryka czekolady. W naszej bibliotece był tylko jeden egzemplarz, dlatego czytaliśmy książkę na głos.

W obu naszych placówkach podjęto szereg różnych działań. Ogromne emocje wzbudziło tworzenie pierwszego filmu animowanego. Pomysł tak się spodobał, że w ciągu jednego dnia, na przerwach, dziewczęta stworzyły plastelinowych bohaterów, po lekcjach powstała scenografia, a następnego dnia zakończono całą animację. Jest bardzo prosta, ale ile radości ciągle budzi! Po niej powstała następna, już nieco lepiej technicznie przygotowana.

Najciekawszym etapem działań projektowych była ekranizacja książki. Prace rozpoczęliśmy od przygotowania scenariusza. Udało nam się zakupić dodatkowe egzemplarze naszej lektury, dlatego uczniowie zostali podzieleni na kilka grup, z których każda pracowała nad innym jej fragmentem. Z tych cząstkowych prac powstała finalna wersja scenariusza, w znacznym stopniu zmieniona w stosunku do treści książki. Ograniczała nas liczba aktorów (grupa liczyła 11 osób) oraz możliwości techniczne. Na kilka miesięcy zajęliśmy część czytelni, w której ustawialiśmy kolejne scenografie. W ich tworzeniu pomagali nam uczniowie spoza kółka bibliotecznego. Kręcenie filmu trwało cztery miesiące. Kilkakrotnie zmienialiśmy szczegóły scenariusza, rodziły się nowe pomysły. Powstał film, z którego jesteśmy dumni. Postępy prac pilnie śledziła cała szkoła. Zmieniające się scenografie i nowe rekwizyty budziły żywe zainteresowanie.

Szczególny moment nastąpił pod koniec realizacji projektu. W trakcie jednego ze spotkań zastanawialiśmy się nad tym, o czym – tak naprawdę – jest opowieść Charlie i fabryka czekolady. Padło wtedy wiele mądrych uwag. Podzieliliśmy się nimi z kolegami ze Słowenii i tak powstała wspólna książka Charlie’s words of wisdom.

W trakcie całej pracy nad projektem nauczyciele pozostawali w stałym kontakcie. Wszelkie zmiany wprowadzano po uprzednim uzgodnieniu. Część zadań, wspólnych dla obu grup, wykonywana była równolegle w obu szkołach (np. opracowywanie logo gazetki, przygotowywanie artykułów, praca nad książką). Niektórymi zadaniami partnerzy się dzielili. Tak powstawała, ukazująca się co dwa miesiące, gazetka online, której tematyka przygotowywana była w obu szkołach, a redakcją zajmowali się partnerzy na zmianę. Na jej łamach przedstawialiśmy siebie, swoje szkoły i miejscowości. Efektem współpracy były również: komiks Charlie 10 years later, do którego ilustracje wykonano w Polsce, a teksty wymyślono w Słowenii, oraz książeczka Charlie’s words of wisdom. Ponadto partnerzy opracowali wspólnie ankietę ewaluacyjną, której wyniki znalazły się w prezentacji Prezi oraz broszurze podsumowującej przedsięwzięcie.

Po raz pierwszy w projekcie przeprowadzono wideokonferencję za pośrednictwem Skype’a. W jej trakcie wybrano logo i tytuł gazetki oraz książkę do wspólnego opracowywania. Krótkie powitanie przygotowane przez nas po słoweńsku spotkało się z aplauzem naszych partnerów. Oni zaskoczyli nas piękną wypowiedzią po polsku. Okazało się, że wśród nich jest Polak! W trakcie wideokonferencji wylosowano również polsko-słoweńskie pary uczniów. Od tego momentu kontaktowali się oni już bezpośrednio za pomocą TwinSpace (profile i czat).

Projekt okazał się najbardziej atrakcyjny spośród inicjatyw realizowanych wcześniej w bibliotece szkolnej. Uczniowie zaangażowali się w niego w niespotykany dotąd sposób. Oprócz cotygodniowych spotkań zostawali po lekcjach, przygotowywali materiały w domach. Poznawali tajniki tworzenia filmu animowanego, bawili się przy obróbce zdjęć, rozwijali wyobraźnię, wymyślając alternatywne wersje książki. Dowiedzieli się również, jak powstaje film fabularny. Podsuwali pomysły własnych rozwiązań, które później były realizowane. Tylko dzięki ogromnej pracy uczniów można było zrealizować tak duże przedsięwzięcie.

Punktem kulminacyjnym była prezentacja projektu podczas apelu. Uczniowie całej szkoły mogli zobaczyć efekt końcowy tego, co wcześniej tylko podglądali w bibliotece. Prezentacji materiałów towarzyszyły wybuchy śmiechu, a uczestniczki projektu zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Innowacyjność zrealizowanej inicjatywy dotyczy przede wszystkim pierwszego doświadczenia uczniów w pracy z filmem animowanym i fabularnym, poznawania tajników ich powstawania. Praca na planie pozwoliła uczennicom odkryć w sobie nowe możliwości, uczyła współpracy i dyscypliny.

Ogromną wartość projektu – wynikającą z wyboru książki Charlie i fabryka czekolady – stanowią przemyślenia uczniów na temat tego, o czym ona tak naprawdę jest. Znalazły się one w książeczce pt. Charlie’s words of wisdom.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:
– materiały zamieszczone na TwinSpace, w Dzienniku Projektu i na blogu;
– cztery numery czasopisma online;
– komiks Charlie 10 years later;
– książeczka Charlie’s words of wisdom oraz wspólna pozycja opisująca przebieg projektu;
– prezentacja w Prezi będąca ewaluacją projektu;
– dwa filmiki animowane i film fabularny Charlie i fabryka czekolady;
– przyrost wiedzy na temat kraju partnera, zasad pracy nad filmem animowanym i fabularnym od momentu tworzenia scenariusza na podstawie książki do końcowego montażu;
– poznanie nowych narzędzi TIK; opracowanie zdjęć do prezentacji, udział w wideokonferencji;
– postawa otwartości na świat;
– przeczytanie przez wszystkich uczestników książki wybranej w projekcie.