Let’s take a stand 

Let’s take a stand 

 

Koordynatorka:
Barbara Głuszcz – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

Kraje partnerskie:
Włochy, Grecja, Hiszpania

Obszary tematyczne:
język obcy, informatyka/TIK, biologia, przyroda, sztuka, muzyka, plastyka, historia, WOS

Języki:
angielski

Strona projektu:
TwinSpace

Nagrody i wyróżnienia:

 

10-letni uczniowie z włoskiej, greckiej hiszpańskiej i polskiej szkoły pracowali w międzynarodowych zespołach nad wyjątkowymi zagadnieniami. Jako wybrane przez siebie owoce lub warzywa utworzyli w krainie Fruitland małe społeczności i budowali społeczeństwo obywatelskie, podejmując wspólnie wszystkie decyzje (wybór nazwy społeczności, obiektów znajdujących się na ich terenie, tworzenie logo, motto, prawo, wybory Burmistrza, prezentacja ich asystentów, problemy społeczności i ich rozwiązania). Niespodziewanie pojawiły się dwa krwiożercze potwory (stworzone przez uczniów z zestawu Lego) reprezentujące zło tego świata, w tym koronawirusa, i zagroziły zniszczeniem kilku społeczności, których członkowie uciekli i poprosili o pomoc swoich sąsiadów. Niestety, okazało się, że teraz wszyscy znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie!

Nadzieję na przetrwanie i zbudowanie wspólnej przyszłości w duchu akceptacji i szacunku wobec innych zagwarantowała dobra znajomość sąsiadujących społeczności, która pozwoliła uciekinierom na wydostanie się z pułapki (wspólnie stworzony projektowy Escape Room)…

Najważniejsze działania:

 • Stworzenie uczniowskich profili na TwinSpace z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w Internecie i przestrzegania praw autorskich (uczniowie poznawali te zasady poprzez prezentację i quiz stworzone przez nauczycieli).
 • Przedstawienie szkół za pomocą filmu. W każdej scenie dzieci łapią białą piłkę, którą rzucają im uczniowie z poprzedniego ujęcia. Po obejrzeniu filmów uczniowie zadawali sobie nawzajem pytania o to co ich zaciekawiło w prezentacji placówek.
 • Wybory nazw grup międzynarodowych – uczniowie wpisywali w AnswerGarden nazwy swoich ulubionych owoców. Te najpopularniejsze wykorzystano do stworzenia grup. Uczniowie dołączali do nich wg swoich preferencji.
 • Tworzenie herbów owocowych społeczności
 • Opracowanie reguł i motto owocowych grup/społeczności.
 • Konkurs na mapę Fruitland.- w formie dyskusji ustalają jak powinna działać ich społeczność, aby każdy obywatel czuł się szczęśliwy. Na podstawie rozmów każda grupa tworzyła mapę społeczności uwzględniającą ich wspólne wnioski – w drodze głosowania wybrano najciekawszy projekt.
 • Czym jest demokracja? – dyskusja i zbieranie pomysłów na zakończenie zdania „Demokracja to…”;
 • Tworzenie filmów i plakatów wyborczych prezentujących kandydatów poszczególnych grup na burmistrza – wybrany demokratycznie Burmistrz publikuje podziękowania.
 • Super Obywatele: Każda społeczność ma Super Obywatela, który jest asystentem burmistrza i pomaga swojej społeczności, ponieważ ma super moce. Uczniowie projektują ich kostiumy, charakteryzują ich i w serwisie MeetingWords opisują ich typowy dzień.
 • Zielone społeczności: dzieci dyskutują o tym, jak ich społeczności mogą stać się bardziej ekologiczne. W serwisie Tricider dodają swoje pomysły, argumenty za lub przeciw pomysłom innych i głosują.
 • Duże i małe problemy: uczniowie wypisują w serwisie AnswerGarden ewentualne problemy, z którymi mogą się zetknąć ich społeczności, a następnie tworzą plakaty (Postermywall) prezentujące ich rozwiązania;
 • Logo – projektowanie i wybór najciekawsze pracy.
 • Escape Room – wspólnie opracowany materiał wykorzystujący zgromadzone informacje i prace dzieci, w tym potwory z lego jako czarne charaktery.
 • Ewaluacja: Ankiety dla uczniów i nauczycieli.

Uczniowie przede wszystkim rozwinęli kompetencje społeczne i obywatelskie, przyswajając podstawowe koncepcje uczestnictwa w demokracji, respektując zasady współżycia obywatelskiego i ucząc się współpracy poprzez pracę zespołową. Promowanie kultury demokratycznej sprzyjało autonomicznemu uczeniu się, krytycznemu i analitycznemu myśleniu oraz nabywaniu umiejętności przekrojowych, takich jak empatia, zdolności adaptacyjne, współpraca i rozwiązywanie konfliktów z otwartością na dialog. Nabyli też umiejętność uczenia się, organizowania nauki w sposób autonomiczny i odpowiedzialny, dotrzymując terminów zadań i przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia sukcesu przez swój zespół.

Moi uczniowie byli zaintrygowani eTwinningiem od samego początku. Był to ich pierwszy projekt eTwinning i pierwszy kontakt z dziećmi z innych państw. Cieszyli się, że będą robić coś zupełnie nowego i nie będą potrzebowali do tego żadnych podręczników. Interesujące zdania wykonywane wspólnie z rówieśnikami z innych krajów w międzynarodowych grupach, praca na pełnej tajemnic TwinSpace z ciągle pojawiającymi się nowymi stronami oraz niezwykłe narzędzia internetowe zmobilizowały ich do nauki języka angielskiego.

Nabrali przez to śmiałości i uwierzyli w swoje siły. Z dumą pokazywali swoje prace na TwinSpace rodzinom i przyjaciołom.

Barbara Głuszcz