Life@BOOK@Art

Life@BOOK@Art

Przedmiot: 
wiedza o kulturze
Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni

Koordynator:
Ewa Gajek i Daniel Gajek

Szkoły partnerskie:
OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće, Sisak (Chorwacja)
NEVŞEHİR TİCARET MESLEK LİSESİ, Nevşehir (Turcja)

Języki projektu:
angielski, polski, chorwacki

Strony internetowe projektu:
http://lifebookart.blogspot.com/
http://lifebookart.weebly.com/
http://wqlifebookart.blogspot.com
https://www.facebook.com/lifebookart.projektetwinning?ref=tn_tnmn
http://www.zszbogatynia.pl

Nagrody i wyróżnienia:
Projekt zajął 3. miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2013 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Cele projektu:
– poznanie i wykorzystanie narzędzi TIK do realizacji zadań w projekcie związanym z literaturą i sztuką;
– zaplanowanie programu informacyjno-czytelniczo-medialnego (ICM) służącego do gromadzenia i udostępniania informacji, z wykorzystaniem narzędzi TIK;
– kształtowanie postaw aktywności i kreatywności poprzez pracę z książką;
– nawiązanie współpracy między bibliotekami szkolnymi;
– wzrost motywacji do nauki języków obcych;
– wzrost kompetencji pracy w zespole, pracy projektowej, rozwiązywania problemów;
– nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami w otoczeniu szkoły.

Opis projektu:

W realizowanym w bibliotece szkolnej projekcie wzięły udział grupy uczniów z dwóch klas pierwszych technikum: łącznie 15 osób. Pozostała młodzież w innych klasach realizowała część zadań projektowych. Zaangażowanie w to przedsięwzięcie właśnie pierwszoklasistów okazało się szczególnie istotne: projekt pomógł im bowiem w adaptacji w nowej szkole, w kontaktach z nauczycielem, w nawiązaniu przyjaźni i nabyciu umiejętności pracy w grupie. Dzięki działaniom projektowym podkreślono też ważną rolę biblioteki szkolnej w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Pomysł na projekt pojawił się w czasie dyskusji o rocznym planie pracy biblioteki. Tym razem program propagujący czytelnictwo bibliotekarze szkolni postanowili przeprowadzić wspólnie z partnerami z innych krajów. Chcieli w ten sposób poznać ich preferencje czytelnicze, a także metody pracy z młodzieżą. Tak narodził się pomysł na inicjatywę, w której uczniowie ze szkoły w Bogatyni razem z partnerami z Turcji i Chorwacji realizują zadania związane z rolą książki w życiu codziennym człowieka oraz w życiu wielkich twórców z różnych dziedzin sztuki. Celem działań w projekcie było przedstawienie wpływu literatury na życie codzienne człowieka oraz na poszczególne dziedziny sztuki (malarstwo, muzykę, film), teraz i w przeszłości.

Pierwszym zadaniem promującym całe przedsięwzięcie było zorganizowanie w Bibliotece Publicznej w Bogatyni wernisażu wystawy fotografii pod hasłem Inspiracje malarskie. Ekspozycja składała się ze zdjęć wykonanych przez uczniów, które przedstawiały odwzorowanie obrazów znanych twórców: „Czytająca dziewczyna”,  „Czytająca w łóżku”. Prace były prezentowana do końca lipca 2012 r.

We wrześniu 2012 r. rozpoczęła się promocja projektu w szkołach. Grupa uczniów bezpośrednio zaangażowanych w jego realizację powołała Schoolbookclub, który spotykał się co tydzień, aby zbierać i prezentować materiały oraz efekty poszczególnych zadań. Dla ustalenia zasad komunikacji w sieci wspólnie z placówkami partnerskimi stworzyliśmy KODEKS 2.0. W szkołach przeprowadzono debaty, w każdej klasie odbyła się lekcja dotycząca sposobu wykorzystania TIK na zajęciach.

Od początku pracy przyświecał nam cel wypracowania materiałów edukacyjnych dla innych szkół i nauczycieli z Europy. Wraz z partnerami tworzyliśmy robocze scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK. Zostało ustalone, że uczniowie przejmą znaczną odpowiedzialność za projekt – to oni określają charakter i zakres potrzebnej informacji, niezbędnej do wykonania danego zadania. Ważnym elementem działań był wybór, kreatywne i adekwatne zastosowanie mediów elektronicznych oraz podział zadań. Aby lepiej przygotować do projektu nauczycieli, przeprowadziliśmy dla nich cykl szkoleń dotyczący pracy z narzędziami TIK (Glogster, Prezi, HelloSlide, Issuu), a także kurs na temat wykorzystania tablicy interaktywnej.

Realizując poszczególne zadania, młodzież sama tworzyła ilustracje, krótkie komiksy, filmy oparte na wątkach z lektur nawiązujące do wybranych, najbardziej poczytnych, ulubionych przez uczniów i nauczycieli pozycji z naszej biblioteki (m.in. Dziewczyna z perłą; Chłopiec w pasiastej pidżamie; Heidi; My dzieci z dworca ZOO; Mały Książę; Biblia; Pan Tadeusz). Filmy te stanowią dziś reklamę owych książek i pomagają nam zdobywać nowych czytelników. Następnie młodzi uczestnicy tworzyli rzeźby ze starych, przeznaczonych na makulaturę lektur. Przygotowali też szereg prezentacji w PowerPoint pt. Rzeźby z książki, wyszukując uznanych na świecie artystów zajmujących się tą dziedziną sztuki. Podczas ilustrowania książki uczniowie zaczęli dostrzegać, że mogą daną pozycję ożywić, dać jej nową oprawę i w ten sposób pomóc czytelnikom na nowo odkryć jej treść. Młodzież przygotowała również zakładki do książek i plakaty promujące czytelnictwo. Zaprojektowała stronę gazety, techniką kolażu wykonała galerię Z książką w tle. W dalszym etapie cała społeczność szkolna włączyła się w konkurs na exlibris biblioteki szkolnej i w Maraton czytania, podczas którego także nauczyciele zaprezentowali swoją ulubioną literaturę.

W ramach projektu powstał plan zajęć biblioterapeutycznych i informatycznych dla przedszkoli. Ważnym elementem realizowanej inicjatywy była edukacja obywatelska. Zorganizowaliśmy zbiórkę i sprzedaż butelek, segregowaliśmy odpady, zwróciliśmy uwagę lokalnej społeczności na tematy ekologiczne. Przy okazji zdobyliśmy pieniądze na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej. U naszych partnerów z Chorwacji część pieniędzy zasili też fundusz potrzeb dla dzieci z niezamożnych rodzin.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:
– prezentacje multimedialne i elektroniczny słownik pojęć bibliotecznych;
Interaktywne obrazy – pomoc naukowa do analizy tekstów kultury;
– e-book Książka w malarstwie;
Historia mass mediów – prezentacja i jednocześnie pomoc naukowa;
– filmy reklamujące lektury szkolne i twórców;
– zakładki, podpórki do książek dla biblioteki (ozdobione decoupage);
– komiksy na temat czytania i literatury;
– nawiązanie przez uczniów kontaktów z rówieśnikami z Turcji i Chorwacji;
– podniesienie kompetencji uczniów w zakresie używania języka obcego;
– wzajemne uczenie się nauczycieli, wspólne wypracowanie nowych pomocy naukowych, wymiana doświadczenia na temat użycia TIK w szkole;
– zdobycie przez nauczycieli i uczniów nowych umiejętności, zwłaszcza w zakresie stosowania TIK (tworzenie filmów, blogów, muzyki, pisania skryptów).