Lingwistyczny escape room

Lingwistyczny escape room

To pokój zagadek dla nieco starszych uczniów (ostatnie klasy szkoły podstawowej), potrafiących zrozumieć polecenia sformułowane w języku angielskim. Jego zadaniem jest uświadomienie uczniom znaczenia uczenia się języków i celebrowanie Europejskiego Dnia Języków. Podzieleni na 6 osobowe zespoły będą szukać rozmieszczonych w sali wskazówek i rozwiązywać zakodowane zagadki. Wszystkie dotyczą języków obcych i będą przeprowadzone w atmosferze zabawy.

Materiał powstał podczas kursu online Tydzień z Escape Room w projektach eTwinning

Autorka, Danuta Dąbek, nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze, zaprasza uczniów na lingwistyczną przygodę.

Escape Room – Linguistic Adventure