Lista warsztatów doskonalenia zawodowego i seminariów międzynarodowych w roku 2016

Seminaria międzynarodowe:

Warsztaty doskonalenia zawodowego:

 

Zasady finansowania udziału w szkoleniach eTwinning