Lista warsztatów doskonalenia zawodowego i seminariów międzynarodowych w roku 2017

Seminaria międzynarodowe:

  • 10-12 marca 2017, Paryż, Francja
    grupa docelowa: nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych, początkujący w eTwinning
    język spotkania: francuski
    status: spotkanie zakończone

Warsztaty doskonalenia zawodowego: