Lista warsztatów doskonalenia zawodowego i seminariów w 2014 roku.

Lista warsztatów doskonalenia zawodowego i seminariów w 2014 roku.

Warsztaty rozwoju zawodowego:

21-23.05.2014, Stambuł, Turcja
warsztaty dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów (wiek uczniów 11-15 lat), temat: jak łączyć zajęcia odbywające się na zewnątrz z projektami eTwinning;
stan: warsztaty zakończone.

25-28.09.2014, Tallinn, Estonia
warsztaty dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów na temat kodowania;
stan: warsztaty zakończone.

02-04.10.2014, Korfu, Grecja
warsztaty dla nauczycieli sztuki i kultury ze szkół podstawowych i gimnazjów, temat: “Art, music and drama”;
stan: rekrutacja odwołana.

06-09.11.2014, Guimarães, Portugalia
warsztaty dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów, temat: “Closing the gap between family and school: the role of digital technologies”;
stan: warsztaty zakończone.

Seminaria eTwinning:

08-10.05.2014, Madryt, Hiszpania
seminarium kontaktowe dla nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych (uczniowie do 12 lat), jezyk hiszpański;
stan: seminarium zakończone.

16-19.05.2014, Erywań, Armenia
seminarium kontaktowe dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów, początkujących i doświadczonych w eTwinning;
stan: seminarium zakończone.

22-25.05.2014, Zawiercie, Polska
seminarium kontaktowe dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów, początkujących w eTwinning, tematyka humanistyczna, języki słowiańskie;
stan: seminarium zakończone.

24-27.05.2014, Bonn, Niemcy
seminarium kontaktowe dla początkujących w eTwinning  nauczycieli historii i WOS ze szkół średnich (wiek uczniów 14-18 lat), temat: „Remembering the Past and Building the Future together”;
stan: seminarium zakończone.

18-20.06.2014, Wilno, Litwa
seminarium kontaktowe dla nauczycieli sztuki i TIK (wiek uczniów od 14 lat);
stan: seminarium zakończone.

03-06.07.2014, Warszawa, Polska
seminarium kontaktowe dla początkujących w eTwinning nauczycieli przedsiębiorczości (wiek uczniów 13-19 lat);
stan: seminarium zakończone.

11-14.09.2014, Gdańsk, Polska
seminarium kontaktowe z krajami eTwinning Plus;
stan: seminarium zakończone.
strona seminarium

19-20.09.2014, Konya, Turcja
seminarium wielostronne dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów (wiek uczniów 11-15 lat), temat porozumienie interkulturowe;
stan: seminarium zakończone.

02-04.10.2014, Ryga, Łotwa
seminarium kontaktowe dla początkujących w eTwinning nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
stan: seminarium zakończone.

02-04.10.2014, Lublana, Słowenia
seminarium kontaktowe dla początkujących w eTwinning nauczycieli wychowania fizycznego i języków obcych ze szkół ponadpodstawowych, temat: “Game based learning”;
stan: seminarium zakończone.

06-08.11.2014, Lwów, Ukraina
seminarium wielostronne dla początkujących w eTwinning nauczycieli ze szkół średnich zainteresowanych współpracą z krajami eTwinning Plus;
stan: seminarium odwołane.

07-09.11.2014, Lyon, Francja
seminarium wielostronne dla nauczycieli wszystkich specjalności pracujących z uczniami w wieku 12+ , temat: “Mój pierwszy projekt eTwinning”;
stan: seminarium zakończone.

14-16.11.2014, Paryż, Francja
seminarium wielostronne dla początkujących w eTwinning nauczycieli ze szkół ponadpodstawowcy, temat: “450 rocznica urodzin Szekspira”;
stan: seminarium zakończone.

14-16.11.2014, Dublin, Ireland
seminarium wielostronne dla nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych (wiek uczniów 5-12 lat); temat: “Digital literacy”;
stan: seminarium zakończone.