Liveworksheets – Interaktywne arkusze pracy

Liveworksheets – Interaktywne arkusze pracy

Zdalne nauczanie stwarza wyzwania dla nauczycieli i uczniów. Nowa rzeczywistość edukacyjna, to dla wszystkich nowy świat. Nie obowiązują już stare zasady –  w nowej sytuacji po prostu się nie sprawdzają. Dla  nauczycieli największym wyzwaniem w zdalnym nauczaniu jest zmotywowanie uczniów do uczenia się i wykonywania zleconych zadań, a dla uczniów przejęcie odpowiedzialności za swoją naukę. Dlatego poszukujemy nowych, ciekawych narzędzi, które będą nas wspierać w realizacji tych wyzwań.

Jednym z takich narzędzi jest witryna Liveworksheets, z pomocą której możemy stworzyć własne, interaktywne karty pracy, sprawdziany, ćwiczenia. Ponadto udostępnia bogatą bibliotekę prac przygotowanych przez innych nauczycieli z różnych przedmiotów i w wielu językach (w tym w języku polskim). Narzędzie jest darmowe i daje nieograniczone możliwości tworzenia pod warunkiem opublikowania ich i dzielenia się z innymi.

Liveworksheets ma dwie mocne strony: jest bardzo proste w obsłudze i daje możliwość tworzenia ciekawych ćwiczeń w różnych formach, takich jak: uzupełnianie luk, przesuwanie elementów, łączenie, słuchanie oraz nagrywanie wypowiedzi. W przygotowywane materiały można wklejać obrazy i filmy. Ponadto narzędzie umożliwia uczniowi samodzielne sprawdzenie swojej pracy i  dokonanie korekty. Ćwiczenie, karta pracy, sprawdzian mogą być także bezpośrednio wysłane do nauczyciela. Nauczyciel zaś, ma możliwość utworzenia klasy/grupy, przypisania do niej uczniów, wygenerowania kodów dostępu i tworzenia zeszytów ćwiczeń dla grupy lub poszczególnych uczniów i monitorowania ich postępów. Może również ustawiać czas na wykonanie zadania i odesłania do kontroli. Jednym słowem narzędzie – kombajn.

Po utworzeniu konta i zalogowaniu się można przystąpić do pracy. Tworzymy tradycyjną kartę pracy w wybranym przez siebie narzędziu, np. Word, Paint lub innym graficznym. Przy przygotowywaniu arkusza trzeba zaplanować w jakiej formie interaktywnej chcemy przekazać go uczniom. Przygotowany arkusz powinien zostać zapisany w formatach pdf, jpg lub png, następnie importowany do programu. Miejsca, które mają być interaktywne zaznaczamy i w okna zaznaczeń wpisujemy polecenia – hasła. Jest ich kilka i trzeba się ich po prostu nauczyć. Serwis oferuje instrukcje i filmowe tutoriale, które ułatwią ten proces.

Gotowy arkusz interaktywny publikujemy udostępniając link, który generuje się automatycznie po zapisaniu pliku, bądź osadzamy na swoim blogu/stronie korzystając z wygenerowanego kodu embed. Każdy arkusz interaktywny można także przekształcić w tradycyjną kartę pracy (pdf do druku) i w takiej formie wysłać uczniom.

W tym roku szkolnym pracuję z pierwszakami, zatem edukacja zdalna stanowi dla nas niemałe wyzwanie. Uczniowie poznają dopiero litery, nie wszyscy potrafią czytać. Liveworksheets okazało się tu niezwykle pomocne. Narzędzie umożliwia wstawianie głosu do interaktywnej karty, dzięki czemu dzieci nie potrzebują pomocy rodziców i samodzielnie mogą rozwiązać zadania.

 

Liczenie do 9  

 

Doskonale też sprawdza się przy układaniu schematów wyrazów. W klasie zwykle są to aktywności manipulacyjne, układanie kolorowych kartoników lub działania na tablicy interaktywnej. W przypadku nauki zdalnej z pomocą przybywa interaktywny arkusz, który po wykonaniu zadania od razu sprawdzi poprawność, zaznaczy poprawne i błędne odpowiedzi, podliczy.

 

Budujemy modele wyrazów  

 

Przygotowuję dla dzieci rozmaite ćwiczenia. Staram się, aby były zróżnicowane, dostosowane do ich możliwości i ciekawe. Są to: rozsypanki wyrazowe, rozsypanki sylabowe i literowe, historyjki obrazkowe, teksty
z okienkami, zadania quizowe – wybranie i zaznaczenie właściwej odpowiedzi, zadania z nagrywaniem głosu – nauka czytania, odczytywanie wyrazów, prostych zdań, itp.

 

Ułóż obrazki w kolejności wydarzeń  

 

Szczegółowy tutorial opisujący pierwsze kroki w Liveworksheets znajdziesz tutaj (przewodnik można także pobrać jako PDF)

 

Tutorial Liveworksheets  

 

Liveworksheets, to fantastyczne, proste w obsłudze narzędzie, które ułatwi pracę podczas edukacji zdalnej zarówno nauczycielom, jak i uczniom bez względu na etap edukacyjny, czy przedmiot nauczania. Polecam gorąco.

 

Autorka:

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku. Zrealizowała 39 projektów eTwinning – za 28 z nich została wyróżniona Krajową Odznaka Jakości.