LSVC-Learning by Sharing in Virtual Cafes

LSVC-Learning by Sharing in Virtual Cafes

 

Przedmiot:
języki obce

Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Św. Bpa J. S. Pelczara – Zespół Szkół w Korczynie

Koordynatorzy:
Anna Waśko

Szkoły partnerskie:
Fevzi Çakmak Ortaokulu (Turcja)
Hovseter skole (Norwegia)
4th Junior high school of Volos (Grecja)
Escola Sagrada Familia (Hiszpania)

Obszary tematyczne:
języki obce, matematyka, informatyka/TIK, język i literatura, historia/WOS, sztuka, muzyka, plastyka

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/10085/home
http://lsvcetwinning.weebly.com/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017
Pierwsze miejsce w 11-tym National Etwinning Cometition w Grecji
Laureat FATIH-EBA Integration Prize – Turcja
Laureat Nagrody Europejskiej 2017 w kategorii specjalnej – Nagroda Porozumienia Międzykulturowego im. Mevlany

 

Projekt miał na celu podniesienie poziomu ogólnej wiedzy uczniów, odkrywanie ich potencjału w obrębie różnych przedmiotów szkolnych oraz pobudzanie do większego zaangażowania się w życie szkolne i społeczne. Dokładnie przygotowane zadania rozwijały umiejętności językowe i informatyczne, przygotowywały do samodzielnej pracy, jak i działania w grupie międzynarodowej. Stawialiśmy na kreatywność, innowację. Chcieliśmy pokazać uczniom jak ważna jest europejska różnorodność i jak ciekawa może być nauka języków ojczystych i obcych, historii, literatury, sztuki i matematyki.

 

Na początku realizacji projektu uczniowie przygotowali prezentacje o sobie, rodzinie i najbliższym otoczeniu. Nagrali również krótkie filmiki o szkole i miejscowości, a następnie przygotowywali własne logo i umieścili je na TwinSpace. Drogą głosowania wybrali jedno wspólne.  Aby zintegrować zespół stworzyli również e-book zawierający daty urodzin wszystkich uczestników projektu, dzięki któremu partnerzy składali sobie urodzinowe życzenia. Wspólnie przyznawano też tytuł eTwinnera miesiąca dla najbardziej aktywnego uczestnika z każdego partnerskiego kraju.

Komunikacja była podstawą tego projektu – zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, często korzystali z forum i czatu na TwinSpace, z Facebooka i Whatssup. Przeprowadzili dwie video-konferencje ze szkołami z Norwegii i z Turcji korzystając z komunikatorów Skype i Webex.

Uczniowie pracowali przede wszystkim w międzynarodowych zespołach realizując zadania przypisane do sześciu kafejek internetowych:

Zadania dotyczyły Europy i Unii Europejskiej, różnych postaci historycznych, poetów i pisarzy ze swoich krajów. Uczniowie recytowali i nagrywali wiersze, przygotowywali plakaty z przesłaniem dla rówieśników z innych krajów, pisali wierszyki o matematyce, szukali figur matematycznych w codziennych przedmiotach i rozwiązywali zagadki matematyczne, pisali historyjki na motywach sławnych obrazów, sami malowali obrazy i pozowali do zdjęć naśladując najbardziej znane dzieła malarskie. Efektem tej pracy jest kilka ebooków. Przed zamknięciem każdej kafejki otwierany był quiz, zawierający pytania z danej dziedziny lub padlet z komentarzami.

Realizacja projektu wymagała zastosowania różnych aktywnych metod nauczania i korzystania z różnorodnych narzędzi internetowych jak; padlet, voicethread, storybird mindmaps czy notateflight. Różnorodne były też realizowane w jego ramach cele. Wszystkie wynikały z programu nauczania. Przede wszystkim rozwijanie umiejętności językowych uczniów poprzez stworzenie naturalnej sytuacji do ich używania –  zdobywanie informacji, udzielanie odpowiedzi na pytania. Uczniowie mogli również w znacznym stopniu rozwijać umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi. Liczne aktywności realizowane w ramach kafejek obejmowały tematy realizowane na zajęciach z WOSu, historii, języka polskiego, matematyki i sztuki. Często pozwalały im inaczej spojrzeć na te przedmioty szkolne i znaleźć w nich ciekawsze aspekty. Różnorodne i kreatywne aktywności zwiększały ich motywację do pracy, mobilizowały do samodzielnych poszukiwań, pogłębiania wiedzy, uczyły pracy w grupie, szacunku dla cudzej pracy i poglądów. Ponieważ grupy były najczęściej międzynarodowych, komunikacja w języku obcym przychodziła naturalnie, sprzyjała przyswajaniu nowych zwrotów, uczyła płynności wypowiedzi.

Szkoły partnerskie miały przyjemność współpracować wcześniej nad innym projektem pt. Pupilpreneurs odznaczonym EOJ. Mieli więc już wypracowane schematy komunikacji, znali swoje mocne strony, sprawnie więc ustalili cele, zadania, kalendarz projektu i dopasowali działania do swoich możliwości. Pracowali systematycznie, pilnując ustalonych wcześniej terminów, na bieżąco zamieszczając na TwinSpace efekty swoich działań.

Uczniowie przejęli tę systematyczność. Często korzystali z forum, ale mieli też zorganizowane spotkania na czacie w międzynarodowych grupach zadaniowych. Część uczniów komunikowała się na portalach społecznościowych i wciąż utrzymuje kontakt nawet po zakończeniu współpracy w ramach projektu. Uczniowie biorący udział we współpracy mieli również za zadanie dzielić się doświadczeniami ze społecznością szkolną. Regularnie umieszczane były aktualności projektowe w gazetce szkolnej, a na koniec przygotowana została podsumowująca wystawa i informacja na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnej prasie. Wzięli też udział w końcowej ewaluacji, której wyniki wskazują jednoznacznie na wysoki poziom realizacji założonych celów i bardzo pozytywną ocenę całego projektu. Jednocześnie pokazują preferencje uczniów dotyczące tematyki zadań i sposobów komunikacji, co może być cenną wskazówką do dalszej pracy.

Dzięki realizacji projektu uczniowie mieli możliwość podnieść poziom ogólnej wiedzy i rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu różnych przedmiotów szkolnych. Mieli szansę bardziej autonomicznie i świadomie podejść do nauki, która zwykle wydaje im się bardzo mozolna. Zauważyli, że wspólne europejskie projekty mają korzystny wpływ na ich umiejętności językowe i poczucie wspólnoty europejskiej. Współpraca z rówieśnikami z innych krajów wymagała od nich przełamywania barier językowych, co jest niezmiernie ważne w funkcjonowaniu młodego człowieka w dzisiejszym świecie.

 

Dla mnie, jako nauczyciela, projekt był ważnym elementem rozwoju zawodowego, pozytywnie wpłynął na moje kontakty z uczniami. Tym razem pracowałam z uczniami z jednej klasy, a realizacja projektu praktycznie zniwelowała problemy wychowawcze z nimi. Nie mieli czasu na nudę. Część pracy wykonywali w szkole, ale część w domu i zawsze wtedy korzystaliśmy z maili, Skype lub Facebooka jeśli potrzebna im była moja pomoc.

Realizacja tak rozbudowanego projektu z jednej strony miała bardzo pozytywny aspekt urozmaiconej tematyki i różnorodności zadań co dawało możliwość znalezienia interesujących elementów i prawdziwego zaangażowania się każdemu uczestnikowi projektu. Z drugiej jednak strony wymagała sporo pracy, również samodzielnej oraz bardzo dobrej organizacji. Zdając sobie sprawę z rozmiaru projektu już na otwarciu poprosiłam drugiego nauczyciela o współpracę. I była to bardzo dobra współpraca. Pani Agnieszka Kowalczyk opiekowała się uczniami przygotowującymi prezentacje miejscowości i szkoły. Pomagała też części uczniów, którzy mieli trudności z opanowaniem nowych narzędzi 2.0 w realizowaniu pierwszych zadań.

Dzięki promocji naszych działań w środowisku lokalnym jedna ze sąsiednich szkół nawiązała współpracę ze naszymi partnerami z projektu i realizuje obecnie z nimi własny projekt eTwinning.

 

Koordynatorka

 

Wszystkie materiały powstałe w projekcie znajdują się na jego TwinSpace i stronie projektu.