Łukasz Kamiński

Łukasz Kamiński

Ambasador programu eTwinning

Trener warsztatów komputerowych eTwinning w województwie pomorskim

Nauczyciel języka angielskiego w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Gdańsku. Przez 15 lat pracował w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku. Zrealizował kilkanaście projektów eTwinning. Laureat Krajowej i Europejskiej Odznaki Jakości. Koordynator projektu Erasmus+. Uczestniczył w międzynarodowych szkoleniach: w roku 2015 “1:1 Pedagogy and devices”, a w roku 2018 „Enhancing creativity and innovation in my classroom” zorganizowanych w Brukseli przez European Schoolnet w ramach szkoleń z cyklu Future Classroom Lab. Dzięki szkoleniom poszerzył wiedzę dotyczącą wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dziedzinie edukacji oraz innowacyjnych metod pracy z uczniami. Obecnie w pracy z młodzieżą wykorzystuje nowoczesne technologie (praca z tabletami na lekcjach języka angielskiego), aby motywować uczniów i pobudzać ich kreatywność. Od roku 2017 współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim, współorganizując konferencje poświęcone nowoczesnym technologiom w nauczaniu oraz prowadząc kursy dla studentów poświęcone projektom edukacyjnym i TIK w dydaktyce.

Kontakt:
fuchur666@wp.pl