LYPS – Let Your Passion Shine

LYPS – Let Your Passion Shine

Przedmiot: 
miedzyprzedmiotowe
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

Koordynatorzy:
Barbara Głuszcz, Dorota Zimacka i Agata Czarniakowska

Szkoła partnerska:
32 Primary School of Patra, Patra, Grecja
School with classes I-VIII “Academician Marin Voiculescu”, Giurgiu, Rumunia
Scoala cu clasele I-VIII  Ipotesti, Ipotesti, Rumunia
Istituto Comprensivo Statale “De André” di Castel Mella, Castel Mella (BS), Włochy

Język projektu:
język angielski

Strony internetowe projektu:
http://naszeeuropejskieprojekty.blogspot.com
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p82576/welcome

Nagrody i wyróżnienia:
Pierwsze miejsce w konkursie europejskim 2014  w kategorii wiekowej 4-11 lat.
Tytuł najlepszego projektu w Europie w roku 2014.
Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w roku 2013.
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości.

 

Cele projektu:
– rozwijanie uzdolnień uczniów i odkrywanie ich pasji;
– motywowanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych;
– rozwijanie kompetencji informatycznych oraz zwiększenie zdolności komunikacyjnych poprzez pracę w zespołach międzynarodowych.

Opis projektu: 

W każdym uczniu drzemie jakiś talent, każdy ma inne potrzeby rozwojowe, możliwości i pasje. Dlatego postanowiłyśmy umożliwić im poznanie i rozwijanie nie zawsze jeszcze odkrytych talentów. W tym celu razem z partnerami stworzyłyśmy osiem zespołów międzynarodowych rywalizujących ze sobą podczas wykonywania zadań z różnych dziedzin (przyroda, matematyka, informatyka, język angielski, historia, plastyka, technika, muzyka, sport). Co miesiąc wyłaniano nowych liderów, a ich zdjęcia zamieszczane były w Holu Sławy. Chęć zdobycia tytułu lidera zespołu, interaktywne formy wypowiedzi, a także ciekawe dla uczniów działania sprzyjały aktywności uczestników projektu. Każdym zespołem kierował inny nauczyciel, w wielu przypadkach pochodzący z innego kraju. Zmuszało to uczniów do komunikowania się ze swoim mentorem w języku angielskim. Zespoły przyjęły nazwy gwiazd zaczynających się od pierwszych liter imion ich opiekunów np. Arcturus, Bellatrix, Deneb.

Uczniowie chcą się bawić, grać i wygrywać, a mniej uczyć się. W naszym projekcie w atrakcyjny dla nich sposób nabywali oraz wzmacniali umiejętności i kompetencje, które są tak bardzo przydatne we współczesnym świecie. Dzieci lubią wyzwania, a ich grupowa rywalizacja jest bodźcem stymulującym. Międzynarodowe zespoły pracowały nad tymi samymi zagadnieniami, co prowadziło nie tylko do większej integracji członków danej grupy, ale także wszystkich uczestników projektu, przyczyniało się do tworzenia wielu ciekawych i przemyślanych pomysłów, do osiągnięcia czegoś nowego i niejednokrotnie cennego. Uczniowie widząc ciekawe efekty swojej pracy, wzmacniali poczucie własnej wartości, śmielej próbowali swoich sił w kontaktach z zagranicznymi rówieśnikami oraz nauczycielami. Zastosowanie innowacyjnych narzędzi oraz różnorodność zadań z pewnością przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności projektu.

Chociaż u niektórych uczniów historia nie wyzwala wielu emocji, to w naszym projekcie wyzwanie historyczne cieszyło się dużą popularnością. Uczniowie z chęcią przystąpili do wyłonienia sławnej postaci żyjącej w przeszłości związanej z astronomią. Każdy zespół stworzył profil wybranej osoby na Fakebook’u. Chcąc dodać odpowiednie zdjęcia, filmy, ich przyjaciół, wrogów, posty i komentarze, dogłębnie studiowali życiorys danej postaci.

Najzabawniejszym momentem było oglądanie przez uczniów swoich zdjęć postarzonych o 20/30 lat (serwis In20years), które następnie zostały wykorzystane do opracowania glogów „Me in 20 Years”.

Rezultaty projektu:

Blog Nasze Spotkania z Europą,  materiały na platformie TwinSpace, Dziennik Projektu, galeria zdjęć, projekty logo i maskotki LYPS, prezentacja zespołów (motto, herb i kolaż), glogi prezentujące gwiazdy i ich konstelacje, filmy, wspólne rysunki online krajobrazu wymyślonej planety, prezentacja podsumowująca podpatrywanie zwierząt w ich środowisku, profile sławnych postaci historycznych, książeczka z zadaniami matematycznymi „Maths Journey to the Stars of LYPS”, VoiceThread prezentujący logo każdego zespołu muzycznego, ich instrumenty z nazwami w językach krajów partnerskich, kompozycje hymnów zespołów, tablica Padlet z życzeniami wypowiadanymi przez uczniów podczas obserwacji spadającej gwiazdy, opisy planet, książeczka interaktywna zawierająca legendy o projektowej konstelacji, interaktywne plakaty (murale) dotyczące ulubionych sportów i gwiazd sportu, prezentacja „My i nasze życie za 20 lat”, teledyski z prezentacją tańca współczesnego.

Realizując projekt uczniowie poznali swoje uzdolnienia, poszerzyli wiedzę i umiejętności międzyprzedmiotowe, nauczyli się odpowiedzialności za: pracę własną i swojego zespołu, udoskonalili umiejętności autoprezentacji i współpracy w grupie. Nauczyciele wyszli poza rutynę oraz rozwinęli umiejętności: pracy w wielokulturowej i zróżnicowanej społecznie “klasie”, efektywnej organizacji i zarządzania wirtualną “klasą”. Realizacja projektu LYPS okazała się również wspaniałą promocją szkoły nie tylko w środowisku lokalnym, ale i ogólnopolskim.

Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie:

Voki/GoAnimate/Acapela.tv, Tripline, Windows Live Movie Maker, YouTube, MyTribe101, Wordle/ImageChef , SkyMap, ScribbleMap, 12MonthSkyMaps, GlogsterEdu, VoiceThread, Colorillo, BuildYourWildSelf, Lino, Noteflight, Fakebook, Dipity, Mixbook, Explore, AnswerGarden, Polldaddy, SurveyMonkey, PicasaWebAlbums, Padlet, Google Calendar, ProProfs, Myebook, Murally, Switchzoo, In20years, Prezi, GoAnimate, ChartGo