Maria Chodakowska-Malkiewicz

Maria Chodakowska-Malkiewicz

Ambasadorka programu eTwinning

Trenerka warsztatów komputerowych w województwie warmińsko-mazurskim

Konsultantka ds. j. angielskiego i edukacji europejskiej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ekspert programu Erasmus+, e-moderatorka British Council oraz ekspert Komisji Europejskiej (edukacja).

Jestem w programie “Socrates/Uczenie się przez całe życie/Erasmus+” od 1998 r. i mam duże doświadczenie w realizacji projektów w ramach różnych akcji. Dzięki nawiązanym kontaktom oraz realizacji bardzo wielu przedsięwzięć poznałam Europę od strony edukacji – warto było i nadal jest to cenne doświadczenie. eTwinning to świetna przygoda, którą polecam wszystkim zainteresowanym podjęciem współpracy międzynarodowej przy aktywnym, ale przede wszystkim, celowym wykorzystaniu TIK. Zapraszam do kontaktu – odpowiem na Wasze pytania, pomogę i na pewno zachęcę!

Facebook – eTwinning Warmińsko-Mazurskie

Kontakt:
input@wp.pl