Math 3_0 Amazing Trip through History

Math 3_0 Amazing Trip through History

Nazwa szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu

Koordynatorzy:
Elżbieta Paluczek

Szkoły partnerskie:
Lycée François Bazin, Francja
Víðistaðaskóli, Islandia

Obszary tematyczne:
matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/23069/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Nagroda eTwinning w konkursie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego
Nagroda Krajowa we Francji.
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

Celem “MATH 3.0 Amazing Trip through History” było przygotowanie zestawu scenariuszy i materiałów lekcji matematyki, które wykorzystają historię matematyki do lepszego zrozumienia wybranych pojęć zawartych w programie nauczania oraz do kształcenia uniwersalnego języka matematyki i rozwoju kompetencji cyfrowych. Lekcje wg wspólnych scenariuszy zostały przeprowadzone w różnych krajach, co można zobaczyć na materiałach audiowizualnych załączonych w TwinSpace projektu.3.0″ to sposób, w jaki uczniowie pracowali nad wybranymi pojęciami matematycznymi. W rzeczywistości na nowo odkryli stare twierdzenia matematyczne za pomocą nowych i innowacyjnych narzędzi ICT, takich jak rzeczywistość rozszerzona, filmy 360 °, aplikacje Android, narzędzia geocaching i inne. Uczniowie odkryli też ekscytujące momenty życia niektórych matematyków i przeżywali je dzięki nowym technologiom.

 

Główne etapy projektu:

 • Zawiązanie współpracy – przygotowanie gier w aplikacji LearningApps
 • Okres polski – świat liczb: zapoznanie z historią odkrywania kolejnych zbiorów liczb oraz doskonalenia sposobu liczenia:
  • przygotowanie mobilnej Wystawy Narzędzi Liczących
  • 5 scenariuszy lekcji związanych ze światem liczb w aspekcie historii ich powstania
  • mecze międzynarodowe w liczeniu na sorobanie, suwaku logarytmicznym i kalkulatorze z wykorzystaniem videokonferencji eTwinning oraz nowoczesnych narzędzi ICT (laboratorium plików medialnych z wykorzystaniem kamery 360 stopni, rzeczywistość rozszerzona itp)
  • spotkanie w Swarzędzu – geocaching, gra miejska, gry logiczne w Cafe Szkocka, labirynty, zajęcia artystyczne, sportowe
 • Okres islandzki – świat geometrii: szukanie wspólnych europejskich korzeni – matematyka starożytnych Greków, od geometrii płaskiej do wielu wymiarów
  • zespołowe prezentacje modeli brył
  • 5 scenariuszy lekcji związanych ze światem geometrii od świata jednowymiarowego (film Flatland) do trzywymiarowego, wykorzystanie programu SketchUp
  • spotkanie w Hafnafjordur – gra miejska z wykorzystaniem aplikacji ActionBound, zajęcia teatralne, budowanie brył, rozwiązywanie zadań logicznych w międzynarodowych zespołach, zajęcia kulinarne, wykonanie mozaiki z logo projektu
 • Okres francuski – świat algebry: prezentacja dorobku matematyki począwszy od XVI wieku – historia notacji algebraicznej pozwala lepiej zrozumieć istotę równań

Całość działań pokazuje godzinny film zamieszczony na platformie eTwinning.

Projekt jest interdyscyplinarny – łączy matematykę z historią przy pomocy nowoczesnych narzędzi ICT, jest nastawiony na współpracę. Wszystkie rezultaty projektu są wynikiem pracy zespołowej zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Partnerzy byli w stałym kontakcie głównie przy pomocy aplikacji Messenger. Dzielili się nie tylko wszystkimi aspektami organizacyjnymi i rezultatami pracy uczniów, ale także życiem codziennym, zwyczajami i przeżyciami. Relacje te bardzo głęboko wrosło we wszystkie działania, a spotkania były bardzo emocjonalne. Wszystkie materiały regularnie zamieszczali na TwinSpace, wymieniali się informacjami edytując wspólne dokumenty tekstowe Google.

Ponieważ projekt realizowany był w synergii eTwinning i Erasmus+ w czasie współpracy odbyły się 4 spotkania: dwa w Polsce, jedno we Francji i jedno w Islandii.

Wszyscy uczestnicy odnieśli liczne korzyści z udziału w projekcie. Nauczyciele poprawili swoje umiejętności językowe, umiejętności zarządzania, a ponadto mieli możliwość porównania metod nauczania i zastosowania ich w swojej własnej klasie i szkole. Podczas każdego spotkania korzystali z okazji, aby uczyć studentów kraju goszczącego. To doświadczenie było bardzo satysfakcjonujące, wymagało dostosowania nawyków i weryfikacji swoich metod, pomogło także odkryć nowe sposoby komunikacji.

Wpływ na naszych uczniów jest ogromny. W ramach projektu poznali nowych przyjaciół, z którymi musieli komunikować się po angielsku. Rodzice byli usatysfakcjonowani widząc swoje dzieci swobodnie rozmawiające podczas spotkań. Drugi ważny efekt wiąże się z poczuciem bycia obywatelem europejskim. Spotkania z partnerami z Francji i Islandii uczynił Europę bardziej konkretną i bliską. Uczniowie zobaczyli jak niewiele ich dzieli i jak dużo łączy. Byli tak zaangażowani, że zapominali, że pracują nad matematyką!

Wybraliśmy konkretne elementy podstawy programowej, które realizowaliśmy w ramach projektu. Rozszerzenie polegało tylko na wzbogaceniu tych treści o kontekst historyczny oraz nowoczesne narzędzia ICT. Realizacja projektu nie spowodowała pominięcia żadnych treści programowych, wręcz przeciwnie, przyczyniła się do głębszego zrozumienia tych treści oraz przy wyższym poziomie motywacji do ich zapamiętania.

Koordynatorka