Maths and Earth

Maths and Earth

Przedmiot: 
matematyka
Nazwa szkoły: 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krempachach

Koordynator projektu:
Urszula Utnicka

Partnerzy projektu:
I.E.S. „Campos de San Roque”, Hiszpania
Collège les Eyquems, Francja

Termin realizacji projektu:
X.2008 – VI.2009

Język projektu:
angielski

Nagrody i wyróżnienia:
Pierwsze miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2009 w kategorii wiekowej 13-15 lat
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Relacja z uroczystości zakończenia konkursu
Galeria zdjęć z tej uroczystości

Projekt „Maths and Earth” został opracowany przez nauczycieli matematyki. Uczestnikami byli uczniowie w wieku 13-15 lat. Uczniowie podczas realizacji projektu wykorzystywali i poszerzali swoje umiejętności z matematyki, geografii, fizyki, informatyki i języka angielskiego oraz innych przedmiotów. Tematyka i zadania projektu umożliwiły im zastosowanie wiadomości, tematów i treści zawartych w programie nauczania.

Wszystkie działania były podporządkowane głównemu celowi: wykazaniu przydatności matematyki i jej zastosowania w badaniu Ziemi, innych gałęziach nauki i codziennym życiu. Na początku wybrano 12 punktów Europie, określono ich współrzędnych i potraktowano jako punkty w przestrzeni trójwymiarowej lub na płaszczyźnie (dla 3 punktów). Trzy punkty w projekcie to trzy szkoły partnerskie, których współrzędne wyznaczono odbiornikami GPS. Trzy następne punkty były wybrane przez nauczycieli, a kolejne 6 przez uczniów z Listy UNESCO http://whc.unesco.org/en/list. Dzięki temu uczniowie zebrali informacje o wspaniałych i cennych miejscach Europy.

Po znalezieniu współrzędnych, uczniowie, na podstawie GoogleEarth, przygotowali mapy z zaznaczeniem wszystkich 12 punktów. W wyniku konkursu wybrano najlepszą mapę; zwycięzca otrzymał słodycze ze szkół partnerskich. Zadaniem uczniów z Hiszpanii było zaplanowanie wycieczki do tych 12 miejsc w Europie.

Prezentacja n/t wyznaczonych punktów była edytowana on-line w GoogleDocs przez uczniów z trzech krajów, a potem opublikowana:
http://docs.google.com/Present?docid=dgbjfq5x_26ggjx28gq&skipauth=true.

Współrzędne 12 punktów zostały wprowadzone do arkusza:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pvSyc2XJi3NlOY1dfhae4Tg.

Matematyczne zadania uczniów to przeliczanie współrzędnych z układu geograficznego na kartezjański, obliczenie odległości między punktami, znalezienie najkrótszej linii łączącej punkty (problem komiwojażera), konstrukcje w programie Geogebra: trójkąt o danych długościach boków, okrąg opisany i wpisany w trójkąt, środek ciężkości; porównywanie geometrii na kuli i płaszczyźnie, kolorowanie mapy (twierdzenie o czterech barwach), analiza kształtu Ziemi jako bryły, obliczenie promienia kuli.

Szczegółowy opis zadań realizowanych w projekcie znajduje się na stronie:
http://gwb.bw.lo-net2.de/mathsearth.pl/.ws_gen/index.htm.

Działania nauczycieli skupiały się na opracowaniu celów projektu, wykorzystywanych narzędziach informatycznych, planowaniu harmonogramu oraz zadań uczniów. Do komunikacji wykorzystywano pocztę elektroniczną, czat na Skype, a przede wszystkim portal społecznościowy Ning, poprzez który komunikowali się uczniowie. Wspólna praca on-line uczniów i nauczycieli z trzech szkół partnerskich oraz komunikacja w języku angielskim sprzyjała wzajemnemu poznaniu i zmianie stereotypów myślenia o naszych krajach.

W projekcie na szeroką skalę stosowano narzędzia on-line i programy freeware. Poza wspomnianymi GoogleEarth, GoogleDocs, Ning, Geogebra i Skype były to: rysunki i konstrukcje WIRIS http://www.wiris.com/ obliczanie współrzędnych i odległości: APSalin http://www.apsalin.com/convert-geodetic-to-cartesian.aspx problem komiwojażera – rozwiązanie, programy do obróbki grafiki, gry: TSP http://www.tsp.gatech.edu/index.html.
Uczniowie pracowali przy komputerach ucząc się i wykorzystując dotychczasową wiedzę, ale także dokonywali pomiary w terenie i odbywali wycieczki edukacyjne, których treść łączyła się z tematyką projektu. Polscy uczniowie odwiedzili Kraków, francuscy Paryż. Nasze szkoły odpowiedziały na zaproszenie szkoły w Cambados w Hiszpanii i wzięły udział w pomiarach cienia gnomonu, umożliwiających obliczenie obwodu Ziemi. Pomiary te wiązały się z tematyką naszego projektu i były powtórzeniem pomiaru Eratostenesa z 200 r p.n.e. Pomiary wykonano 20.03.09 i 1.04.09.

 

Dzięki temu projektowi nauczyciele poznali nowe programy i sposoby niekonwencjonalnego nauczania matematyki. Uczniowie stosowali matematykę do rozwiązywania problemów, a poprzez zabawę i doświadczenia uczyli się nowych, często trudnych zagadnień matematycznych.