Maths as an incentive for youngsters to find a lot about foreign countries

Maths as an incentive for youngsters to find a lot about foreign countries

Przedmiot: 
matematyka
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie

Koordynator:
Elżbieta Korzeniowska

Szkoła partnerska:
Scoala Cu Clasele I – VIII Nr 3 Darmanesti, Darmanesti, Rumunia

Język projektu:
angielski

Strony internetowe:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p69237
http://twinblog.etwinning.net/46471/
http://www.sp7.koszalin.pl/

Nagrody i wyróżnienia:
I miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012 w kategorii dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Cele projektu:

 • rozbudzanie aktywności poznawczej uczniów i motywowanie ich do samodzielnego zdobywania informacji dotyczących kraju partnerskiego;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych, językowych, informacyjno-komunikacyjnych;
 • stosowanie w praktyce edukacyjnej technologii informacyjnych;
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie i rozwój aktywności, zaangażowania, odpowiedzialności, kreatywności, twórczego myślenia;
 • kształcenie umiejętności organizacji warsztatu pracy.

Opis projektu:

Główne zadanie uczniów w projekcie polegało na tworzeniu matematycznych kart pracy zawierających przykładowe działania arytmetyczne zgodne z podstawą programową. Karty zawsze zawierały kilkanaście działań matematycznych kształcących umiejętności w zakresie: działań pisemnych na liczbach naturalnych, działań na liczbach wymiernych, rozwiązywania równań, zamiany jednostek, potęgowania, obliczeń związanych z procentami i rozwiązywania zadań z treścią. Były one tak pomyślane, aby uczeń je wypełniający (kolega z innej klasy w polskiej szkole lub rówieśnik z Rumunii) mógł po prawidłowym wykonaniu przygotowanych działań odczytać hasło związane z krajem ojczystym autorów zadania. W charakterze swoistych drogowskazów przybliżających kraj partnerski najczęściej występowały nazwiska znanych polskich i rumuńskich postaci, nazwy miast, tradycji świątecznych oraz zwyczajowych potraw. Na przykład uczeń rumuński otrzymawszy polską kartę, wykonywał obliczenia na ułamkach dziesiętnych. Prawidłowe wyniki działań wskazywały kolejne litery hasła: imię i nazwisko sławnego kompozytora – Fryderyka Chopina. Następne zadanie polegało na wyszukaniu informacji na temat artysty, poznaniu jego życiorysu i wysłuchaniu muzyki. W ten sposób uczniowie rozwijali się wszechstronnie i zdobywali wiedzę z zakresu różnych przedmiotów szkolnych. Analogicznie polski uczeń po wykonaniu zadań z procentami uzyskał hasła – nazwy przysmaków tradycyjnej kuchni rumuńskiej (sarmale, cozonac). Następnie wyszukał w Internecie przepisy tych potraw, oglądał ich zdjęcia, a nawet przygotował jedną z nich do degustacji.

Matematyczne karty pracy były przygotowywane przez trzyosobowe grupy uczniów. Nauczyciel dbał, aby te zestawy zadań zawierały treści kształcące kompetencje matematyczne w zakresie podstawy programowej. Uczniowie wybierali przykłady działań arytmetycznych i czuwali nad poprawnością rozwiązań. Tworzyli także ciekawe formy połączenia wyniku działania z kolejnymi literami wymyślonego przez siebie hasła (patrz na zdjęcia obok). Karty zostały opracowane przez młodych uczestników projektu na komputerze. Podczas tych działań uczniowie zaznajamiali się z nowym oprogramowaniem, tworzyli tabelki, wklejali obrazki, dobierali czcionkę i kolory, zmieniali rozmiary obiektów, robili zdjęcia, by odpowiednio je wykorzystać. W efekcie końcowym ich prace odznaczały się wysokimi walorami zarówno edukacyjnymi, jak i estetycznymi. Gotowe karty były przesyłane pocztą e-mailową do nauczyciela. Koordynator projektu sprawdzał poprawność zaproponowanych zadań i testował je, dając do rozwiązania uczniom z klasy równoległej w polskiej szkole. Dopiero potem, jako już sprawdzony materiał dydaktyczny, wstawiał je na platformę TwinSpace dla szkoły partnerskiej.

O atrakcyjności projektu zadecydowała różnorodność działań, jakie przeprowadzali uczniowie w trakcie jego realizacji. Oprócz tworzenia kart matematycznych rozwiązywali krzyżówki przysłane przez szkołę partnerską, a także szukali, selekcjonowali oraz dokumentowali zebrane informacje o Rumunii.

Realizacja tego przedsięwzięcia wzbudzała wiele emocji. (1)Uczniowie z niecierpliwością czekali na kolejne zadania przysyłane przez szkołę partnerską, okazywali radość po ich prawidłowym rozwiązaniu i otrzymaniu hasła oraz ciekawość podczas surfowania w sieci w celu rozszyfrowania nowego pojęcia. (2)Ogromną satysfakcję u dzieci wzbudziła własnoręcznie opracowana książka pt. Zbiór kart matematycznych z hasłami zawierająca 50 kart matematycznych wypracowanych przez szkoły partnerskie.

Podczas tej półrocznej przygody edukacyjnej nie zabrakło konkursów (np. na najciekawsze logo, czy okładkę książki), które pozwoliły uczniom wykazać się pomysłowością i kreatywnością. Działania projektowe obfitowały we wzruszające chwile – czytanie listów od naszych partnerów, oglądanie zdjęć, na których uwiecznione zostały wysiłki szóstoklasistów z Rumunii rozwiązujących wysłane przez nas karty matematyczne. Emocje towarzyszyły również uczestnikom projektu podczas odczytywania życzeń związanych ze świętem Martisor.

Realizacja wszystkich zadań projektowych wzbogaciła zarówno uczniów, jak i nauczycieli partnerskich szkół. Wyposażyła ich w wiele nowych wiadomości, doświadczeń i umiejętności.

W myśl cytatu: Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić (Plutarch) projekt rozbudza aktywność poznawczą uczniów i motywuje ich do samodzielnego zdobywania informacji. Daje im też możliwość przygotowania materiałów dydaktycznych oraz uczenia się przy zastosowaniu w praktyce edukacyjnej najnowszych technologii informacyjnych, przetwarzania informacji oraz korzystania z multimediów.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:

 • karty matematyczne w formie elektronicznej na TwinSpace i jako książka Zbiór kart matematycznych z hasłami;
 • elektroniczna książka (e-book) prezentująca zbiór informacji o Rumunii;
 • prezentacja multimedialna przedstawiająca realizację projektu;
 • zdobycie wiedzy dotyczącej kraju partnerskiego, jego specyfiki, kultury, tradycji, osiągnięć i charakterystyki;
 • wzrost kompetencji językowych i matematycznych;
 • nabycie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, dostrzegania problemów i ich uwarunkowań, komunikacji z rówieśnikami w szkole partnerskiej;
 • podniesienie sprawności posługiwania się TIK;
 • rozwój umiejętności pracy w grupie.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:

Rezultatem projektu są karty matematyczne z hasłami, które stanowią trwały element mojego warsztatu pracy i z powodzeniem mogą być użyteczne w każdej szkole podstawowej. Są one uporządkowane tematycznie i kształcą umiejętności matematyczne z zakresu podstawy programowej. Dodatkową ich zaletą jest estetyczna oprawa graficzna oraz zintegrowanie z językiem angielskim. Dobrze sprawdzają się podczas pracy samodzielnej uczniów, gdyż umożliwiają kontrolowanie prawidłowości otrzymanych wyników. Wzmacniają pozytywnie, ponieważ przy każdym poprawnym obliczeniu wartości wskazanych działań uczeń otrzymuje prawidłowe hasło, a jeśli nastąpi pomyłka, dziecko może samo zauważyć problem i poprawić się. Końcowe hasło dodatkowo stanowi motywujący bodziec do nauki matematyki, jak również poszarzania wiedzy o innych kulturach.