MAVEN – MAth Via ENglish

MAVEN – MAth Via ENglish

Przedmiot:
Matematyka i język obcy

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Koordynator:
Małgorzata Garkowska

Partnerzy:
Daugavpils Saskaņas pamatskola (Łotwa), Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium (Estonia), “Liviu Rebreanu” School, Mioveni Town, Arges County (Rumunia), Berkenboom Humaniora Bovenbouw (Belgia), Osnovna šola Radenci (Słowenia), Secondary school “Vassil Levski” (Bułgaria), ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace (Czechy), ies diego de guzman y quesada (Hiszpania)

Obszary tematyczne:
języki obce, matematyka/TIK, geografia, sztuka, język i literatura

Języki projektu:
angielski

TwinSpace projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p105709/welcome

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości.

 

Projekt zachęcał do nauki matematyki z wykorzystaniem języka angielskiego w miłej i nieformalnej atmosferze poprzez wideokonferencje, gry, filmy, konkursy, ćwiczenia interaktywne, przygotowywanie i rozwiązywanie zadań z szerokim zastosowaniem narzędzi ICT. Łączył matematykę, ICT i j. angielski oraz elementy geografii i sztuki. W projekcie wykorzystano umiejętności matematyczne, językowe uczniów, ich zdolności plastyczne, zainteresowanie technologią informacyjną i kulturą krajów partnerskich.

Aby lepiej poznać się nawzajem uczniowie przygotowali wiersze-akrostychy w języku angielskim zawierające ich imiona w powiązaniu ze słownictwem matematycznym, krótkie opisy o sobie do przedstawienia grupy projektowej wykorzystując ThingLink czyli narzędzie umożliwiające tworzenie interaktywnych zdjęć. Grupy projektowe przygotowały również filmy i glogi – interaktywne postery o uczestnikach projekt.

W październiku, w każdej ze szkół, uczniowie zaprojektowali, przygotowali oraz wybrali logo i bohaterów projektu. Głosowali na logo i maskotki korzystając z Tricider, który ułatwia wspólne podejmowanie decyzji online. Wygrali dwaj eksperci Mr Quick – ekspert od języka angielskiego “pochodzący” z Łotwy i Calculator 3000 – ekspert od matematyki przygotowany przez uczniów z Hiszpanii. Bohaterowie pomagali uczniom w trakcie realizacji projektu i podróżowali odwiedzając szkoły partnerskie przywożąc ze sobą zadania (w postaci kodów QR, quizów i ciekawych zagadek) przygotowane przez grupę projektową ze szkoły, z której eksperci byli wysyłani.

Ważnym aspektem pracy nad projektem było wspólne pisanie książki o podróży ekspertów po poszczególnych kontynentach. Każdy rozdział zawierał opis przygód wraz z ukrytymi-zakodowanymi w formie zadań i quizów matematycznych, ciekawymi miejscami, które odwiedzali Mr Quick i Calculator 3000. Grupy projektowe z poszczególnych szkół pisały kontynuacje przygód, a wybór zwycięskiego rozdziału odbywał się co miesiąc poprzez głosowanie za pomocą portalu Boomwriter. Uczniowie stworzyli ilustracje do zwycięskich rozdziałów, kalendarz ze znanymi matematykami, mapy myśli z odkryciami matematycznymi na poszczególnych kontynentach, przygotowali życzenia świąteczne dla swoich kolegów z krajów partnerskich (korzystając z Powtoon do tworzenia animacji w kreskówkowym stylu).

Dodatkowo uczniowie mieli okazję uczestniczyć w lekcjach matematyki, podczas których uczyli się treści przedmiotowych w języku obcym (metoda CLIL), wzbogacając swoje słownictwo matematyczne w języku angielskim. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie zwiększyli swoje kompetencje kluczowe m.in. matematyczne i informatyczne (po raz pierwszy korzystali z większości aplikacji i programów) oraz językowe. Doskonalili kompetencje komunikacyjne oraz zasady skutecznego działania w zespole, umiejętności autoprezentacji własnych dokonań oraz dokonań grupy. Realizując projekt uczniowie rozwijali intuicję matematyczną, wykazali się niezwykłą kreatywnością, pomysłowością, wyobraźnią oraz wielkim zapałem.

Realizacja projektu wzbogaciła i umożliwiła pogłębianie treści nauczania, uwzględniając również różny stopień uzdolnień uczniów. Nauczyciele ustalając tematykę i cele prześledzili zakres materiału dla grup uczniowskich, z którymi zamierzano realizować projekt i ustalili działy matematyki na poszczególne miesiące. Tematy związane z liczbami całkowitymi, wymiernymi, układem współrzędnych, geometrii płaskiej czy równań liniowych znajdują się w podstawie programowej matematyki w gimnazjum. Zadania przygotowane do poszczególnych rozdziałów ebooka oraz dla uczniów z Estonii i Łotwy, do których wysyłane były maskotki projektu z quizami, były związane z wyżej wymienionymi treściami programowymi. Dodatkowo uczniowie poznali ciekawe miejsca (np. najwyższy szczyt, najniżej położone miejsce, najdłuższą rzekę itp.) na poszczególnych kontynentach.

Dla uczestników projektu działania projektowe były świetną okazją do utrwalenia wiadomości i umiejętności przez egzaminem gimnazjalnym, zarówno z matematyki jak i języka angielskiego. Dodatkowo uczestnicy bazując na zadaniach przygotowanych do ebooka przetłumaczyli zadania na język polski i przygotowali Dzień Matematyki – “Z Matematyką Dookoła Świata” wraz z konkursem dla całej społeczności swojego gimnazjum.

W fazie przygotowawczej nauczyciele wspólnie określili cele projektu i szczegóły współpracy. Na każdym etapie projektu wszyscy nauczyciele kontaktowali się, wykorzystując TwinSpace oraz pocztę mailową, jak również wideokonferencję, w celu koordynacji zadań projektowych, wymiany pomysłów. Określali działania uczniów, aktualizowali TwinSpace. Od początku partnerzy aktywnie włączyli się w planowanie (m.in. wybór działów matematyki, które były włączone do projektu) i realizację działań projektowych, jak i w dyskusje nad ewaluacją. Harmonogram i przydział zadań na poszczególne miesiące były jasno określone. Założycielka projektu – nauczycielka z Łotwy – na koniec każdego miesiąca przesyłała podsumowanie działań i przypominała, jakie aktywności zaplanowane są na następny miesiąc. Dzięki temu partnerzy posiadali bieżące informacje, wymieniali się doświadczeniami, rozwiązywali ewentualne problemy i unikali potencjalnych przeszkód. Uczniowie zostali zaproszeni na TwinSpace, tak by mogli na bieżąco śledzić działania swoich kolegów ze szkół partnerskich, a także komentować prezentacje, filmy, postery itd.

Szkoły miały wolną rękę w wykorzystaniu metod, technik i narzędzi niezbędnych do wykonania zadań. W trakcie trwania projektu odbywały się lekcje online – wideokonferencje (za pomocą serwisu FlashMeeting lub Skype’a) podczas, których uczniowie rozwiązywali ciekawe zadania. Korzystali m.in. z Socrative, narzędzia do przeprowadzania testów online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, z użyciem opcji Space Race czyli wyścigu animacji – małych statków kosmicznych, które szybowały po ekranie od lewej, do prawej, gdy grupy z poszczególnych krajów odpowiadały poprawnie na pytania. Uczniowie wykonywali wspólne rysunki online, a także podczas ostatniej wideokonferencji dokonali ewaluacji. Uczniowie komentowali przygotowane filmy, postery, kalendarz ze znanymi matematykami czy relacje z wideokonferencji oraz wizyt maskotek w szkołach. Rozwiązywali również zadania interaktywne przygotowane w www.learningappss.com.

Tradycyjną pocztą otrzymali ze szkoły czeskiej i hiszpańskiej maskotki projektu wraz z ciekawymi zadaniami i upominkami dla zwycięzców w konkursach. Następnie przesyłali je dalej do szkoły estońskiej i łotewskiej dodając swoje zadania w postaci kodów QR, quizów wraz z dyplomami i drobnymi upominki dla zwycięzców w ich konkursach. Wizyty maskotek w poszczególnych szkołach śledzono dzięki zdjęciom, filmom i raportom przygotowanym przez poszczególne grupy projektowe. Powstała galerię sław (Hall of Fame), gdzie można zobaczyć najbardziej aktywnych uczestników projektu oraz zwycięzców w konkursach.

Rozmaitość działań projektowych przyczyniła się do atrakcyjności projektu. Działania były zróżnicowane w taki sposób, aby wyjść naprzeciw zainteresowaniom wszystkich uczestników projektu. Każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie. Mogli wykazać się zdolnościami matematycznymi, językowymi czy plastycznymi. Z niecierpliwością czekali na wizyty maskotek oraz zadania konkursowe przesyłane przez szkoły partnerskie, czuli prawdziwą satysfakcję po prawidłowym rozwiązaniu otrzymanych zadań. Wiele pozytywnych emocji wzbudzało przygotowanie kolejnych rozdziałów opowiadania – przygód Mr Quick’a i Calculatora 3000. Realizując projekt uczniowie rozwijali intuicję matematyczną, wykazali się niezwykłą kreatywnością, pomysłowością, wyobraźnią oraz wielkim zapałem.

W efekcie powstały liczne prezentacje, filmy matematyczne, ilustracje do zwycięskich rozdziałów, kalendarz ze znanymi matematykami, postery ze słownictwem matematycznym w języku angielskim, mapy myśli z odkryciami i dokonaniami matematycznymi z poszczególnych kontynentów, fantastyczny e-book z przygodami ekspertów Mr Quick i Calculator 3000 oraz zbiory zadań przygotowywanych przez poszczególne szkoły.

Projekt okazał się nie tylko wspaniałą przygoda matematyczną i kulturową, ale także inspiracją i motywacją do działania dla uczniów i nauczycieli. Dzięki projektowi nauczyciele poznali nowe aplikacje i strony do wykorzystania w przyszłości oraz sposoby niekonwencjonalnego nauczania matematyki. Uczniowie aktywnie angażowali się w proces uczenia się, stosowali matematykę do rozwiązywania problemów powiązanych z poznawaniem ciekawostek o kontynentach, poprzez współtworzenie i współpracę międzynarodową uczyli się i powtarzali zagadnienia matematyczne. Wypracowane podczas projektu materiały mogą być wykorzystane jako cenne pomoce dydaktyczne.

 

…Systematycznie promowaliśmy projekt i jego rezultaty na terenie szkoły, podczas ‘Dnia Otwartych Drzwi’ i ‘Dnia Matematyki’ w naszej szkole. Utworzyliśmy gablotę w celu zapoznania uczniów, rodziców i nauczycieli z zadaniami oraz z bieżącymi informacjami dotyczącymi współpracy.

Projekt ten daje możliwość powtarzania podobnych działań w dowolnej szkole europejskiej, może być kontynuowany i poszerzony o kolejne tematy dotyczące poszczególnych działów matematyki na różnych poziomach nauczania oraz opisy przygód maskotek w innych krajach. Wystarczy zmodyfikować dostosowując do różnych poziomów wiekowych.

Zrealizowane działania dają możliwość rozbudzenia kreatywności nie tylko  uczniów, ale również nauczycieli. Zadania zawarte w ebooku kształtują umiejętności matematyczne z zakresu szkoły gimnazjalnej. Ćwiczenia interaktywne, mapy myśli czy filmy stanowią trwały element warsztatu pracy i mogą być wykorzystywanie w każdej szkole…

Koordynatorka

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu zgromadzone są na jego TwinSpace.