Media Literacy across curricula

Media Literacy across curricula

Zapraszamy na międzynarodowe seminarium online dla krajów słowiańskich Media Literacy across curricula. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online na dedykowanej platformie online w dniach 16-17 grudnia 2021 (godz. 13:00-17:00). Organizatorem wydarzenia jest serbskie Biuro eTwinning. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas spotkania uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 2 grudnia 2021r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • doświadczonych w programie eTwinning, którzy zrealizowali co najmniej 3 projekty,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 28 listopada 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy