Media Literacy & Disinformation

Media Literacy & Disinformation

Zapraszamy na międzynarodowe seminarium online Media Literacy & Disinformation. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-9 lutego 2022 r. (godziny popołudniowe) i skierowane jest do nauczycieli doświadczonych w programie eTwinning.  Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Organizatorem jest Krajowe Biuro eTwinning z Rumunii.

Do 27 stycznia 2022r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających konto na platformie eTwinning Live,
  • doświadczonych w programie eTwinning, z co najmniej 3 zrealizowanymi projektami,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 27 stycznia 2022 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy