Media Literacy & Disinformation

Media Literacy & Disinformation

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium online Media Literacy & Disinformation skupiające się na temacie przewodnik roku 2021. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online na dedykowanej platformie MS TEAMS w dniu 24 kwietnia 2021r. (godziny poranne i popołudniowe). Organizatorem wydarzenia jest Krajowe Biuro eTwinning z Malty. Seminarium skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych lub średnich i prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas spotkania uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 28 marca 2021r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • Początkujących w programie eTwinning (posiadających konto na platformie eTwinning Live)
  • Pracujących w szkole podstawowej lub średniej
  • Komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 28 marca 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

 

Formularz zgłoszeniowy