Media Literacy Education in Early Childhood Education and Care

Media Literacy Education in Early Childhood Education and Care

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w programie  eTwinning na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego Media Literacy Education in Early Childhood Education and Care organizowane w formule online przez Centralne Biuro eTwinning w dniach 29 września – 1 października 2021r.  w godz. 15:00 – 18:30 na platformie MS Teams. Warsztaty skierowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim.

Do 19 września 2021r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning
  • pracujących w przedszkolach
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 19 września 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy