Media Literacy with eTwinning

Media Literacy with eTwinning

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na stacjonarne międzynarodowe seminarium eTwinning pt. Media Literacy with eTwinning organizowane przez Krajowe Biuro eTwinning w dniach 14-17 października 2021 r. w Krakowie.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w starszych klasach szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 10-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim, czeskim i słowackim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 26 września 2021 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning
  • pracujących w starszych klasach szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych z uczniami w wieku 10-20 lat
  • komunikujących się w jednym z języków seminarium

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Kraków,

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 26 września 2021 (godz. 23:59).

 

Formularz zgłoszeniowy