Medienkoffer

Medienkoffer

Przedmiot:
Edukacja medialna

Nazwa szkoły:
Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku

Koordynator:
Małgorzata Janik

Szkoły partnerskie:
Sonderpädagogisches Förderzentrum “Pestalozzi” Waren  (Niemcy), 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης i 4th Junior high school of Volos (Grecja), OŠ Kuzma (Słowenia)

Obszary tematyczne:
języki obce, informatyka/TIK, sztuka, geografia, historia, studia europejskie, języki klasyczne, edukacja medialna, język i literatura, historia sztuki, edukacja specjalna

Język:
niemiecki

Strony internetowe projektu:
https://twinspace.etwinning.net/9547/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości
Nagroda w 63. Europejskim Konkursie 2016 organizowanym pod hasłem Żyjmy wspólnie w pokoju

 

5 szkół, 6 nauczycieli, 103 uczniów, 45 godzin spotkań zespołowych i praca podczas zajęć przedmiotowych. W efekcie powstał niezwykły projekt, dzięki któremu uczestnicy doskonalili komunikację w języku niemieckim realizując  liczne i różnorodne zadania skupiające się wokół tematu cyberprzemocy. Powstały niezwykłe edukujące  materiały, zorganizowano lokalne akcje i nawiązano liczne przyjaźnie.

 

Uczniowie zorganizowani w międzynarodowe grupy opracowywali zadania projektowe online. Każdy etap projektu planowany był wspólnie na międzynarodowym forum roboczym, a zadania rozdzielane na mniejsze zespoły. Podsumowaniem każdej aktywności była jej ocena przez uczestników. Wszystkie rezultaty opracowywano wspólnie. Wymiana częściowo przygotowanych materiałów odbywała się na platformie TwinSpace, a następnie kolejne grupy wykonywały dalsze etapy zadania. W tym celu uczniowie i nauczyciele wykorzystywali różne narzędzia TIK, co wpływało dodatnio na atrakcyjność efektu końcowego oraz pozwalało na przetestowanie nowych rozwiązań i pomysłów oraz wybór odpowiednio dobranego programu. W razie potrzeby organizowano szkolenia i warsztaty „Krok po kroku” dla nauczycieli oraz uczniów. Jedni i drudzy poznawali w ten sposób nowe kanały wymiany materiałów edukacyjnych na odległość oraz możliwości nowych technologii. Pomysły i twórcze rozwiązania uczniów pozostawały w centrum działania projektu, tak aby mogli oni pracować samodzielnie, kreatywnie, korzystając z międzynarodowej współpracy, mogąc z zaangażowaniem i odpowiedzialnie rozwijać cały projekt.

Wymianę informacji pomiędzy szkołami i uczniami rozpoczęło zadanie startowe, w którym należało przedstawić szkołę, miejscowość, kraj oraz siebie.

Przez cały czas trwania projektu poszukiwano intensywnie takich działań, które wymagały zaangażowania od każdej grupy, dlatego też za pomocą narzędzi online stworzono wspólne historyjki i opowiadania, piosenkę, e-przewodnik, którego bohaterem została maskotka projektu, manifest oraz opracowania związane z różnorodnością kulturową, tradycjami bożonarodzeniowymi, wielkanocnymi. Interaktywne gry, zagadki, rebusy, teleturnieje, historyjki i inne materiały inspirowały i angażowały do przyłączania się oraz dawały wiele satysfakcji.

Wybrane i opracowywane zagadnienia w projekcie wymagały od uczestników  interdyscyplinarnego działania. Nauka języka niemieckiego jako łącznika komunikacyjnego odbywała się w kombinacji z informatyką, sztuką, muzyką, historią, geografią i językiem ojczystym danego zespołu. Aktywności i materiały realizowane były w czasie dodatkowych spotkań projektowych, ale również w ramach tygodniowego rozkładu zajęć z języka niemieckiego. W ten sposób uczniowie utrwalali i rozszerzali znajomość słownictwa, rozwijali kompetencje w czytaniu, pisaniu, mówieniu i rozumieniu ze słuchu.

Opracowywali historyjki na różne tematy, ćwiczyli dykcję podczas zajęć z piosenką projektową lub podczas głośnego czytania komentarzy do filmików wideo i prezentacji, tworzyli podcasty, a w trakcie lekcji online mogli w czasie rzeczywistym intensywnie komunikować w języku niemieckim. Projekt rozwijał ponadto kompetencje społeczne i cyfrowe, zdolność myślenia krytycznego, poczucie odpowiedzialności za działania własne i innych, tolerancję oraz poczucie własnej wartości jako uczestnika grupy klasowej, szkolnej, międzynarodowej.

Komunikacja między partnerami projektu była systematyczna, a odbywała się na wirtualnej platformie TwinSpace, za pomocą narzędzi Google Drive, map myśli. Na stronach projektu umieszczano regularnie i terminowo dokumenty, grafiki, prezentacje, ankiety i potrzebne linki do materiałów. Partnerzy komentowali rezultaty na blogu projektu i forach, motywując uczniów do analizowania swoich wrażeń oraz prezentacji materiałów. Nauczyciele koordynujący grupy robocze byli w stałym kontakcie, zachęcali uczniów do twórczego działania i dotrzymywania ustalonych terminów, jednocześnie wspierali zespoły i monitorowali postępy. Dla bardziej intensywnej komunikacji i lepszego zarządzania projektem założona została grupa na portalu społecznościowym FB, która służyła do planowania, aktualizowania działań, proponowania i testowania różnych aplikacji i programów TIK. Tak skonstruowana sieć zapewniła sprawne komunikowanie się, przekazywanie informacji zwrotnych, współpracę pomiędzy grupami, niezbędne do finalizowania każdego międzynarodowego działania projektowego.

Ważną częścią projektu było konsekwentne poznanie i wdrażanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej. Wielką wartością edukacyjną dla każdego uczestnika było tworzenie oryginalnych materiałów, wideo, grafik, prezentacji z wykorzystaniem dostępnych aplikacji na urządzenia komunikacyjne oraz nauka ich umieszczania we wspólnej przestrzeni edukacyjnej. Wstawianie kodu EMBED, tworzenie atrakcyjnych e-grafik, wizualizacja działań na mapach myśli, nagrywanie krótkich filmów, tworzenie animacji było integralną częścią realizacji działań projektowych, a instrukcje wykorzystania i szkolenia poświęcone konkretnemu narzędziu wspomagały efektywne zastosowania wielu narzędzi.

Podczas przygotowania prezentacji, animowanych grafik, ankiet, analizy zgromadzonych materiałów dotyczących zjawisku cyberprzemocy uczniowie mogli się bezpośrednio przekonać, że kluczowy problem projektu występuje wszędzie. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mogli lepiej zrozumieć, że o cyberprzemocy powinno się mówić otwarcie, absolutnie nie wolno zamiatać tego poważnego problemu ‘pod dywan’, że należy szukać pomocy i być uważnym obserwatorem grupy rówieśniczej.

W ostatniej fazie projektu opracowano formularz ankiety online oraz inne materiały multimedialne podsumowujące aktywności projektu. Największym powodzeniem cieszyły się te, gdzie uczniowie wykazali się inicjatywą i realizowali je według własnych pomysłów.

 

 

…Mam to szczęście, że od kilku lat współpracuję z nauczycielami, którzy tryskają energią i zarażają swoim entuzjazmem innych, nie tylko edukatorów, ale i uczniów. Nasz projekt tworzyliśmy od samego początku ręka w rękę, co również bardzo motywowało uczniów. Pomysł przygotowywałyśmy podczas wakacji letnich, by tuż po rozpoczęciu roku szkolnego ruszyć pełną parą. W centrum naszej uwagi stanęły tym razem media i ich użytek edukacyjny. Dzięki urozmaiconemu harmonogramowi uczniowie mojej szkoły spotykali się nie tylko wirtualnie z rówieśnikami, ale mogli także widzieć się i rozmawiać po niemiecku w czasie rzeczywistym. To niesamowite, jak lekcje prowadzone przez skype ożywiają i wywołują pozytywne emocje, dając jednocześnie możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności językowych, a także budzą w sposób naturalny potrzebę ich dalszego rozwijania. Nic dziwnego, że uczniowie z ogromną ciekawością przygotowywali zadania i zastanawiali się, co będzie np. za tydzień. Z naszej szkoły wystartował pocztą w listopadzie manifest „Stop Cyberprzemocy, który trafiał następnie do każdej z czterech szkół partnerskich. Uczniowie dodawali tam swoje hasła, organizowali lokalne akcje. W międzynarodowych grupach podejmowali działania towarzyszące manifestowi, które następnie relacjonowano na specjalnej stronie projektu. Finał tego zadania odbył się w Niemczech i u nas. Rezultatem jest nagroda w 63. Europejskim Konkursie „Żyjmy wspólnie w pokoju”.

Kolejne wakacje za nami, a my właśnie ruszamy z nową inicjatywą, oczywiście komunikując w języku niemieckim za pośrednictwem różnych, dostępnych nam nowych technologii oraz fantastycznemu medium edukacyjnemu: platformie eTwinning…

Koordynatorka projektu – Małgorzata Janik