Mentoring@sch

Mentoring@sch

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu

Koordynatorzy:
Justyna Babiarz-Furmanek i Monika Kaznowska

Szkoły partnerskie:
10th Helioupolis Primary School, Grecja
3o Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης, Grecja

Obszary tematyczne:
informatyka, sztuka, muzyka, plastyka, język obcy

Języki:
angielski, grecki, polski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/48270

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

W projekcie Mentoring@sch brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz licealiści. Uczestnicy projektu to Teachers (nauczyciele w szkołach podstawowych) oraz Mentors (nauczyciele w gimnazjum i szkołach średnich), Tutors (korepetytorzy: 14 letni polscy gimnazjaliści oraz 15-17 letni greccy licealiści) i Tutees (uczniowie ze szkoły podstawowej z Grecji i Polski). Mentorzy służą pomocą i wsparciem, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w nauczaniu z korepetytorami (tutorami). Są doradcami i pomagają tutorom w planowaniu zajęć oraz przygotowaniu materiałów dydaktycznych dla Tutees.

Uczniowie pracując w grupach międzynarodowych, przygotowywali materiały do nauczania młodszych tworząc moduły o różnej tematyce : angielskie idiomy, kodowanie , literatura, Informatyka, taniec, itd.

Przebieg:

 • Wspólna praca nad harmonogramem współpracy
 • Tworzenie uczniowskich profili na TwinSpace
 • Przygotowywanie przez uczniów propozycji logo i głosowanie na najciekawsze prace
 • Prezentacja szkół partnerskich w programie PowerPoint
 • Przygotowanie broszurki turystycznej o Polsce i Grecji
 • Prezentacje partnerskich miast – film o Zamościu, Agryroupolis i Helioupolis
 • Głosowanie uczniów na ulubione przedmioty, zwierzęta, kolory
 • Spotkania online
 • Opracowywanie lekcji dla Tuutes
  • Moduł 1 – języki obce
   • idiomy dotyczące kolorów i zwierząt
   • warsztaty prowadzone przez Tutorów dla Tutees
   • wspólne przygotowanie infografiki i rysunków o zwierzętach i kolorach
   • utworzenie kodów QR z idiomami dla partnerów
   • nagranie filmów z wybranymi idiomami w językach projektu – partnerzy uczą się idiomów
  • Moduł 2 – informatyka
   • Stworzenie gry Run Marco (greccy Tutorzy) dla Tuutes z Polski i Grecji
   • Wykorzystanie aplikacji alphabet code i kodów QR do tworzenia wielkanocnych życzeń
   • wspólny film z życzeniami w języku angielskim i polskim
  • Moduł 3 – literatura
   • Wybór tradycyjnych piosenek z krajów partnerskich (wyboru dokonują uczniowie) – utwory tłumaczone są na język angielski
   • Przygotowanie ilustracji do utworów partnerów
   • Wykonanie greckiej piosenki przez polskich uczniów (greccy uczniowie nauczyli się polskiej piosenki Czerwone jabłuszko)
   • Nauka tańca partnerów – polscy uczniowie nauczyli się greckiego kalamatiano
 • Ewaluacja projektu
  • Ankieta ewaluacyjna wypełniana przez wszystkich uczestników projektu
  • Prezentacja projektu dla rodziców – uczniowie przedstawiali wykonane zadania (zarówno w j. polskim, jak i angielskim) śpiewali i tańczyli utwory partnerów oraz dzielili się swoimi wrażeniami z udziału w projekcie

Głównym celem projektu była realizacja podstawy programowej w ciekawy i angażujący sposób oraz motywowanie uczniów do uczenia się. Zadania projektowe wykonywane były podczas zajęć lekcyjnych. Nauczyciele-partnerzy wspólnie wybierali tematy z podstawy programowej, decydowali o doborze metod i narzędzi. Przystosowując system nauczania Moodle, Tutors i mentorzy tworzyli moduły, które zawierały elementy standardowej lekcji (wiedza, praktyka, ocena). Jednak ich innowacyjna struktura oraz nowoczesne narzędzia sprawiały, że zajęcia były bardziej atrakcyjne dla młodszych uczniów.

Komunikacja pomiędzy mentorami i Tutorami, oraz pomiędzy Tutorami i uczniami udokumentowana, jest oddzielnie dla każdego modułu. Nauczyciele komunikowali się poprzez Teacher Bulletin i TwinMail, a także maile i komunikatory w mediach społecznościowych. Omawiano na bieżąco wszystkie aspekty realizowanego projektu – decyzje dotyczące celów pedagogicznych, metodyki, terminów wykonania zadań, ewaluacji oraz wyników projektu, aktualizacji materiałów lub rozwiązywanie napotkanych problemów.

Uczniowie także pozostawali w stałym kontakcie. Komunikacja z partnerami była jednym z ulubionych aspektów projektu. Byli bardzo ciekawi informacji o kolegach z greckich szkół. Bardzo podobały się także spotkania online. Chętnie realizowali zadania i grali w gry tworzone przez partnerów.

Jako nauczyciel jestem bardzo zadowolona i dumna z tego co udało się wspólnie osiągnąć i wypracować. Koordynowanie pracy ponad 100 osób było momentami dużym wyzwaniem, ale dzięki zaangażowaniu i pracowitości partnerów udało nam się odnieść prawdziwy sukces.

Rodzice i społeczność szkolna uczestniczący w końcowej prezentacji projektu byli pod wrażeniem pracy naszych uczniów i wypracowanych rezultatów. Wśród opinii pojawiały się liczne słowa uznania, dumy, że dzieci tak wspaniale poradziły sobie z realizacją zadań, komunikacją i współpracą w języku obcym. W ich oczach placówka nabrała europejskiego wymiaru. Autentycznie cieszyli się, że w szkole realizowane są projekty eTwinning.

Koordynatorka