Międzynarodowe Partner Finding Fair Online

Międzynarodowe Partner Finding Fair Online

Zapraszamy nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning na międzynarodowe spotkanie organizowane przez cztery kraje – Polskę, Finlandię, Łotwię i Estonię. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online na dedykowanej platformie ZOOM w dniu 26 sierpnia 2021 r. (15:00 – 16:30 CET).

Targi skierowane są do nauczycieli zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów projektowych do realizacji projektu eTwinning w nadchodzącym roku szkolnym. Spotkanie poprowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas targów uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do  15 sierpnia 2021r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • Zarejestrowanych w programie eTwinning (posiadający konto na platformie eTwinning Live)
  • Zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów projektowych do realizacji projektu eTwinning w nadchodzącym roku szkolnym
  • Komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning tego typu (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 15 sierpnia 2021 (godz. 23:59). Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy