Międzynarodowe seminarium eTwinning – Coding and Computational Thinking  

Międzynarodowe seminarium eTwinning – Coding and Computational Thinking  

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium eTwinning pt.: Coding and Computational Thinking organizowane przez norweskie biuro eTwinning w dniach 18-20 marca 2020 w Oslo, Norwegia. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 12-15 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 19 lutego 2020 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning
  • nauczyciele dowolnej specjalności,
  • nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-15 lat
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Formularz zgłoszeniowy  

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Oslo

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 19 lutego 2020 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning