Międzynarodowe seminarium – eTwinning connects regions – living partnerships in the „Four region network“

Międzynarodowe seminarium – eTwinning connects regions – living partnerships in the „Four region network“

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na bilateralne seminarium eTwinning connects regions – living partnerships in the „Four region network“ organizowane przez niemieckie biuro eTwinning w dniach 18-21 marca 2020 w Bad Kreuznach, Niemcy. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach o dowolnym profilu, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 10-18 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim i języku niemieckim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 16 lutego 2020 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning
  • nauczyciele dowolnych przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 10-18 lat
  • komunikujących się w języku angielskim i niemieckim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Formularz zgłoszeniowy  

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Bad Kreuznach

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16 lutego 2020 (godz. 23:59).

Zasady udziału