Międzynarodowe seminarium eTwinning dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Międzynarodowe seminarium eTwinning dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na stacjonarne międzynarodowe seminarium organizowane przez francuskie Biuro eTwinning w dniach 19-21 listopada 2021 r. w Paryżu, we Francji.  

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych (liceum, szkoła branżowa, technikum, itp.), zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 15-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.  Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 3 listopada 2021 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning,
  • pracujących w szkołach ponadpodstawowych z uczniami w wieku 15-20 lat,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w tego typu wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Paryż,

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 3 listopada 2021 (godz. 23:59).

Formularz zgłoszeniowy  

 

Ważna informacja: Organizator (Francuskie Biuro eTwinning) wymaga od osób zainteresowanych udziałem w seminarium posiadania aktualnego Unijnego Certyfikatu COVID.

Sugerujemy również, aby we własnym zakresie na bieżąco monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju (Polska, Francja) na stronach rządowych –

 

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning