Międzynarodowe seminarium eTwinning  – Entrepreneurship

Międzynarodowe seminarium eTwinning  – Entrepreneurship

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium Entrepreneurship with eTwinning organizowane przez polskie i litewskie biuro eTwinning w dniach 19-22 marca 2020 w Rynie, woj. warmińsko-mazurskie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 15-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

 

Do 19 lutego czekamy na zgłoszenia nauczycieli:

  • dowolnego przedmiotu pracujących z grupą wiekową uczniów 15-20
  • początkujących w programie eTwinning (posiadających konto na platformie eTwinning)
  • swobodnie komunikujących się w języku angielskim
  • gotowych do rozpoczęcia projektu

 

Formularz zgłoszeniowy  

 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wydarzeniu. Potwierdzenie zakwalifikowania się na seminarium wysyłamy oddzielną wiadomością e-mail.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 19 lutego 2020.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci WIFI.

Udział w seminarium jest bezpłatny. W ramach wydarzenia organizator zapewnia: materiały konferencyjne, wyżywienie i zakwaterowanie dla osób spoza Rynu.

Rezygnacja z uczestnictwa po 26 lutego 2020 zobowiązuje uczestnika do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Więcej informacji (program, lokalizacja) znajduje się na stronie wydarzenia:

Entrepreneurship – Ryn