Międzynarodowe seminarium eTwinning – Entrepreneurship

Międzynarodowe seminarium eTwinning – Entrepreneurship

Zapraszamy na bilateralne seminarium eTwinning  Entrepreneurship organizowane przez francuskie biuro eTwinning w dniach 6-8 marca 2020 w Nicei.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach o profilu zawodowym, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 15-19 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 3 lutego 2020 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning
  • nauczyciele dowolnych przedmiotów, pracujący w szkołach o profilu zawodowym
  • nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 15-19 lat
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Formularz zgłoszeniowy  

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Nicea

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 3 lutego 2020 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed wskazana datą.

Zasady udziału