Międzynarodowe seminarium eTwinning

Międzynarodowe seminarium eTwinning

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium eTwinning Integrating 21st Century Skills in the classroom organizowane przez jordańskie biuro eTwinning w dniach 21-23 kwietnia 2020 w Ammanie, Jordania. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 23 lutego 2020 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning
  • nauczyciele dowolnej specjalności,
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Formularz zgłoszeniowy  

 

Aby potwierdzić chęć zgłoszenia należy wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Amman

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 lutego 2020 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.