Międzynarodowe seminarium kontaktowe –  Acquiring intercultural competences with eTwinning at primary school level

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Acquiring intercultural competences with eTwinning at primary school level

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe – Acquiring intercultural competences with eTwinning at primary school level- organizowane przez niemieckie biuro eTwinning w dniach 21- 23 listopada 2019 w miejscowości Hannover, w Niemczech. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 6-12 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 18 września 2019 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli każdej specjalności pracujących z uczniami w wieku 6-12 lat
  • komunikujących się w języku angielskim
  • zarejestrowanych w programie eTwinning
Formularz zgłoszeniowy  

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie-Hannover

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18 września 2019 (godz. 23:00).