Międzynarodowe seminarium kontaktowe –  Democratic participation and eTwinning

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Democratic participation and eTwinning

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe – Democratic participation and eTwinning – organizowane przez fińskie biuro eTwinning w dniach 12-14 grudnia 2019 w Helsinkach (Finlandia). Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 7-12 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do  16 października 2019 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning
  • nauczycieli każdej specjalności pracujących z uczniami w wieku 7-12 lat
  • komunikujących się w języku angielskim
Formularz zgłoszeniowy  

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning-Helsinki

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16 października 2019 (godz. 23:00). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.