Międzynarodowe seminarium kontaktowe –  Democratic Participation

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Democratic Participation

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe – Democratic Participation – organizowane przez niemieckie biuro eTwinning w dniach 7-9 listopada 2019 w Erfurcie, Niemcy. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowani realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 10-18 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

 

Do 15 września 2019 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning
  • komunikujących się w języku angielskim
  • nauczycieli każdej specjalności uczących uczniów w wieku 10-18 lat
Formularz zgłoszeniowy  

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning-Erfurt

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 września 2019 (godz. 23:00).