Międzynarodowe seminarium kontaktowe –  Developing Skills through Students Involvement in eTwinning project.

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Developing Skills through Students Involvement in eTwinning project.

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe – Developing Skills through Students Involvement in eTwinning projects – organizowane przez rumuńskie biuro eTwinning w dniach 11-13 października 2019 w Bukareszcie, w Rumunii. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowani realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 11 września 2019 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning
  • komunikujących się w języku angielskim
  • nauczycieli każdej specjalności
Formularz zgłoszeniowy  

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie-Bukareszt

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 11 września 2019 (godz. 23:00).