Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Entrepreneurship

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Entrepreneurship

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Entrepreneurship organizowane przez polskie i francuskie biuro eTwinning w dniach 11-14 kwietnia 2019 w Gdańsku. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 13+ lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

 

Do 31 marca czekamy na zgłoszenia nauczycieli:

  • dowolnego przedmiotu pracujących z grupą wiekową uczniów 13+
  • zarejestrowanych w programie eTwinning
  • swobodnie komunikujących się w języku angielskim
  • gotowych do rozpoczęcia projektu
Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.
Formularz zgłoszeniowy  
Zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wydarzeniu. Zaproszenie na seminarium wysyłamy oddzielną wiadomością e-mail.
 

Termin zgłoszeń upływa w dniu 31 marca 2019.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci WIFI.

Udział w seminarium jest bezpłatny. W ramach wydarzenia organizator zapewnia: materiały konferencyjne, wyżywienie i zakwaterowanie dla osób spoza Gdańska.

Rezygnacja z uczestnictwa po 31 marca 2019 zobowiązuje uczestnika do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Więcej informacji (program, lokalizacja, itp) znajduje się na stronie wydarzenia:

Entrepreneurship