Międzynarodowe seminarium kontaktowe –  eTwinning Contact Seminar for preschool teachers

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – eTwinning Contact Seminar for preschool teachers

Zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej na międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning Contact Seminar for preschool teachers organizowane przez czeskie biuro eTwinning w dniach 5-8 czerwca 2019 w okolicach Pragi. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku przedszkolnym (3-7 lat) i prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

 

Do 5 maja 2019 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning
  • nauczyciele pracujący z uczniami w wieku 3-7 lat
  • komunikujących się w języku angielskim

 

Formularz zgłoszeniowy  

 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Zasadami udziału w spotkaniach organizowanych przez program eTwinning oraz wypełnić, podpisać i wysłać oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie-Praga

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 5 maja 2019 (godz. 23:00).