Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning dla początkujących

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning dla początkujących

Zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning  na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez francuskie Krajowe Biuro eTwinning i odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2015 w Strasburgu.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w eTwinning, dowolnej specjalności i prowadzone będzie w języku niemieckim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

1. nauczyciel dowolnej specjalności pracujący w szkole podstawowej;

2. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning;

3. rejestracja w programie eTwinning;

4. znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum komunikatywnym;

5. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 2 października 2015.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń został skrócony do dnia 01.10.2015, godz. 7:30.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz