Międzynarodowe seminarium kontaktowe –  eTwinning en tiempos de cambio: en el clima, en el aula

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – eTwinning en tiempos de cambio: en el clima, en el aula

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning en tiempos de cambio: en el clima, en el aula organizowane przez hiszpańskie biuro eTwinning w dniach 7-9 listopada 2019 w Madrycie, w Hiszpanii. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning zainteresowanych realizacją projektów. Spotkanie prowadzone będzie w języku hiszpańskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do  10 października 2019 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning pracujących w szkołach ponadpodstawowych
  • nauczycieli każdej specjalności
  • komunikujących się w języku hiszpańskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Formularz zgłoszeniowy  

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning-Madryt

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 października 2019 (godz. 23:00). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.