Międzynarodowe Seminarium Kontaktowe eTwinning i Erasmus+

Międzynarodowe Seminarium Kontaktowe eTwinning i Erasmus+

Zapraszamy nauczycieli dowolnej specjalności pracujących w szkołach zawodowych, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning  na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez Krajowe Biuro eTwinning i Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Spotkanie odbędzie się w dniach 5-8 listopada 2015 w Sopocie.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli początkujących w eTwinning, dowolnej specjalności, pracujących w szkołach zawodowych i prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie konferencji.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

1. nauczyciel dowolnej specjalności pracujący w szkole o profilu zawodowym;

2. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning;

3. rejestracja w programie eTwinning;

4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;

5. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 27 października 2015.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Więcej informacji, program oraz formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji.

Dodaj komentarz